Hillevi Brinkborg på Wemind.Någon som har sett hur det sociala livet på nätet spelar en allt större roll är psykologen Hillevi Brinkborg. Hon märker hur sömlöst människor integrerar nätet i sin kommunikation, och att det snarare är innehållet än forumet som är det viktiga. Vårt sätt att relatera till omvärlden skiljer sig inte speciellt mycket bara för att vi sitter bakom en skärm.

– När klienter ska återge en dialog berättar de snarare om innehållet och ibland kan jag därför tro att de har träffats, men senare visar det sig vara en konversation över internet. Jag drar slutsatsen att forumet inte längre spelar så stor roll, att relationer skapas och upprätthålls på olika sätt, säger hon.

Det finns exempel på situationer där internet faktiskt gör det lättare att utföra handlingar eller agera i en kommunikationsroll som kanske inte är bekväm från början.

Hillevi Brinkborg pekar på att vissa klienter tycker att det är lättare att ta kontakt eller återuppta kontakten med vänner via internet, något som de från början uttryckt som en svårighet.

– Jag ger ibland sådana hemuppgifter, som att till exempel mejla en barndomskompis eller lägga till en kompis på Facebook.

Hillevi Brinkborg jobbar på Wemind, ett psykologföretag inriktat på bland annat kbt-behandlingar. Tidigare bloggade hon på företagets blogg och då upptäckte hon hur kommentarerna till inläggen ofta skiljde sig åt beroende på skribentens relation till ämnet. Det är något som är värt att tänka på när du läser en bloggkommentar nästa gång.

– Det var ofta en tydlig skillnad på inläggen där man ifrågasatte något utifrån en teoretisk och rationell grund och när det fanns mer personliga skäl till inläggen, trots att personen ifråga verkade försöka vara oengagerad. Ofta kom det senare fram i ytterligare kommentarer eller via mejl till mig att personen själv eller någon anhörig hade liknande besvär, till exempel.