På utvecklingsbloggen ska intresserade människor ska kunna följa utvecklingen av bygget och för att samla in synpunkter och viktig feed-back.

– Det sker ett fantastiskt kunskapsutbyte på webben om de verktyg och processer som används för att utveckla den vidare. Det här är första gången vi har en öppen utvecklingsblogg i ett projekt så det ska bli spännande att se hur det går, säger Alexis Fellenius, designer och partner på Oktavilla,som ansvarar för projektet.

Alexis Fellenius berättar hur det gick till att ro i land uppdraget; via Twitter noterade han det öppna offertunderlaget som Anders Wallner, Miljöpartiets partisekreterare, lagt ut på sin blogg. Därefter följde diskussioner kring projektet med ansvariga för webben och ledningsgruppen och sedan skrevs en offert och ett avtal.

– Vi har inte jobbat med något politiskt parti tidigare, men några av oss var med och tog fram förra versionen av regeringen.se, berättar han.

Om det skulle vara någon skillnad att arbeta med ett politiskt parti i jämförelse med ett vanligt företag är svårt att säga, tycker Alexis Fellenius. Det beror snarare på andra faktorer som måste tas i beaktning innan man sätter igång med projektet.

– Det finns inga färdiga svar utifrån vilken typ av organisation eller företag man jobbar med. Det viktigaste är alltid att identifiera vilka behov och mål organisationen eller företaget har med sin webbplats. Risken är att man missar viktiga aspekter om man kategoriserar in sajten och bestämmer att det här är en sajt av typen X, så därför gör vi inte så. Alla företag och organisationer har unika förutsättningar, behov och mål, säger han.

— Det är nu under förstudien som vi delvis försöker ta reda på vad som är miljöpartiets specifika förutsättningar och behov. Det är en mängd olika saker och det är svårt att ge ett svar på vad de är riktigt än.

Att Oktavilla kom med förslaget om att använda en utvecklingsblogg bottnar i Miljöpartiets öppna inställning vid processer och beslut och det faktum att många engagerade människor är inblandade i webbygget.

– Att ha en utvecklingsblogg kändes som ett naturligt sätt att kontinuerligt få in åsikter, berätta om idéer, utveckla resonemang och förankra beslut i processen, så att alla i organisationen känner delaktighet och ägandeskap till den webbplats som blir, säger Alexis Fellenius.

Men än så länge är det fortfarande tidigt i processen och Johan Schiff, projektledare hos Miljöpartiet, är den enda som har skrivit inlägg hittills, och då mest om bakgrund och frågor som dykt upp under förstudien. De har dock fått positiva reaktioner på den öppna processen och en del kommentarer finns redan på några av inläggen i utvecklingsbloggen.

– När vi har kommit lite längre och presenterar något konkret tror jag det kan bli både långa och bra diskussioner, säger Alexis Fellenius.

Utvecklingsbloggen hittar du här.