Hallå där Thomas Jartsell, redaktör för nya medier på Saco, som just nu söker twittrande akademiker till en Twitterkampanj som drar igång i början av maj.

Berätta om idén?
– Tanken är att ha ett gemensamt Twitterkonto där tio akademiker som är medlemmar i Saco sitter en vecka var och skriver om vad de gör på jobbet. Själva syftet är att visa vad akademiker gör och ge andra twittrade större kunskap om vad man kan göra med högre utbildning och vilka yrkesmöjligeter som finns. Namnet på kontot kommer att vara @akademikerliv.

– Vi håller just nu på att söka folk som är intresserade av att delta, och tanken är att köra kampanjen från i början av maj och avsluta under Almedalsveckan i juli. I finalveckan vill vi dessutom få en chef att twittra, eftersom vår satsning i Almedalen handlar om chefskapet.

Men vad gör en akademiker om dagarna?

– Ordet akademiker kan vara lite diffust. Vi vill visa vad människorna bakom egentligen gör. Det kan vara allt ifrån lärare till jurister och agronomer.

Hur går det att hitta akademiker till projektet?
– Det viktigt att vi får en mångfald av yrken och utbildningsbakgrund och befattningar till kampanjen. Vi började annonsera om det här i går och vi har redan fått en del respons.

Vem kom på idén?
– Inspirationen för det här har vi fått från Svenska Institutets twitterkonto @sweden, där olika twittrare byts av varje vecka.

Vad vill ni få ut av kampanjen?

– Målsättningen är att öka kännedomen om vad man som akademiker kan göra och vad det betyder för Sverige. Ambitionen är att vi ska nå så många som möjligt som står inför valet att läsa vidare men även opinionsbildare.

– Vi hoppas få igång en dialog mellan kontoinnehavare och följarna. Man ska kunna ställa frågor och interagera med twittrarna. Vi kommer inte att styra vad de skriver om. De får skriva om sina kärnfrågor i sitt yrke och är helt fria att göra det gentemot politiker och andra opinionsbildare.