Richard Allan började sin karriär som arkeolog. Men snart hade han flyttat fokus från att gräva upp saker till datasystemen som användes för att katalogisera det som grävts upp. Han blev it-proffs på heltid och jobbade sedan i fem år med att utveckla datasystem åt olika företag innan han inledde framgångsrik en karriär som politiker. Då följde åtta år som medlem av det brittiska parlamentet där han jobbade med lagstiftning kring telekomsektorn, digital övervakning och datasäkerhet.

– Efter åtta år som parlamentsledamot insåg jag att det hände för mycket spännande saker inom internetsektorn utanför politiken så jag bestämde mig för att sluta och började jobba på Cisco där jag var i tre år. Sen kontaktade Facebook mig och jag började där 2009.

Hans titel är “Director of Public Policy in Europe” och förra veckan var han i Sverige för att, tillsammans med höga politiker, nätaktivister och representanter för en mängd internationella organisationer, delta i konferensen Stockholm Internet Forum som anordnades av UD i samarbete .SE. Internetworld fick en privat pratstund med policychefen.

Så vad gör du egentligen på dagarna?
– Arbetsbeskrivningen är enkelt uttryck att jag är där för att prata med politiker och myndigheter i Europa, Mellanöstern och Afrika om egentligen vad som helst de är intresserade av som relaterar till Facebook. Jag har ett team på fjorton personer som jobbar med detta i de olika länderna. Det behövs lokal kännedom och språkkunskaper.

Vilka är de viktigaste frågorna som du jobbar med?
– Integritetsfrågor är förstås viktigt. Den viktigaste frågan är egentligen hur ser vi till att Facebook agerar på ett sätt som inte strider mot europeisk lagstiftning. Vi har vårt internationella huvudkontor i Dublin som ju ligger inom EU så vi har jobbat mycket med att anpassa oss till EU:s datalagringsdirektiv. Vi har regelbundna kontakter med de myndigheter som ansvarar för datasäkerhet och lagring i de europeiska länderna och de frågar oss om saker de undrar över. Vi försöker svara så gott vi kan. Ofta räcker det med att vi helt enkelt förklarar precis hur Facebook jobbar och fungerar. Annars blir det ofta så att folk pratar om vad Facebook gör utan att ha alla fakta.

– En annan stor del är att ta fram våra policies och se till att allt vi gör tar hänsyn till europeiska bestämmelser och åsikter. Så dels jobbar vi med att föra ut information från Facebook till aktörer i de olika länderna i Europa, Mellanöstern och Afrika, men det handlar också om att ta med information härifrån tillbaks till Facebook så att vi vet vad folk diskuterar, är oroliga för eller gillar med vår tjänst.

– En tredje uppgift handlar om säkerhet för användarna, särskilt för barn, där vi har olika samarbeten med organisationer som till exempel Friends i Sverige eller kanske organisationer som jobbar med att förebygga självmord. Vi pratar med dessa organisationer om våra säkerhetsfunktioner, om de tycker att vi behöver lägga till funktioner eller om det finns innehåll på Facebook som de vill diskutera. Då försöker vi vara tillmötesgående och flexibla. Det behöver inte bara handla om barn, men oftast är det yngre användare i fokus för dessa diskussioner.

– Yttrandefrihet är också en stor del som kan vara problematisk. Vad får man säga och inte på nätet? Och till sist jobbar vi en del med att berätta om den ekonomiska nyttan som Facebook-plattformen gör i de olika länderna. Nyligen gjorde vi en studie tillsammans med Deloitte som visade att aktiviteter kring Facebook-plattformen genererade ett värde på över 13 miljarder euro i EU-länderna under 2011. Det är inte alltid folk tänker på att företag som Spotify, Rovio och andra använder Facebook för att skapa tillväxt i sina verksamheter.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning