Berätta om Wordcamp - vad är det för något?
– Wordcamp är en Wordpress-konferens, en officiell sådan. Det betyder att det finns lite regler för hur konferensen får drivas och dylikt, allt dikterat av Wordpress Foundation. Med andra ord kan inte vilken Wordpress-tillställning som helst kalla sig för Wordcamp. Däremot påverkar det här inte själva innehållet på konferensen, det styr arrangören över själv. Wordcamp Stockholm 2010 var Sveriges första WordCamp.

Hur kommer det sig att det inte blev av förra året?
– Det saknades kort och gott pengar. Sponsorer som tidigare medverkat visade sig uppbundna med annat, och flera andra evenemang tävlade om pengarna. Ironiskt nog så dök pengarna upp efter det att vi gick ut med att Wordcamp Stockholm 2011 var inställt, men då var det för sent.

Hur har ni tagit lärdom av det?
– Framför allt så har vi mer framförhållning den här gången gentemot sponsorerna, och har lyckats lösa flera tunga poster med hjälp av Internetdagarna. Vi lärde oss även mycket rent organisatoriskt förra gången, inte minst beträffande vad man kan förvänta sig av frivilliga medhjälpare. Den här gången organiserar vi tajtare i ledningsgruppen, men tänker i gengäld bjuda in besökarna i ett tidigare skede.

Hur fungerar samarbetet med .SE som arrangerar Internetdagarna, vad har de för roll?
– Samarbetet med Internetdagarna underlättar en hel del, dels för att vi får tillgång till de lokaler vi behöver och vill ha, och dels för att Wordcamp Stockholm nu kommer exponeras för en än större grupp än annars. Det är ett bra gäng, väldigt lätta att jobba med, och de förstår att WordCamp Stockholm måste drivas som ett separat projekt för att fungera.

Hur ser planerna ut inför WordCamp 2012?
– Vi har förstås väldigt många idéer kring sessioner och dylikt under själva Wordcampet, med tillhörande middag och mingel efteråt. Mer konkret kommer vi som sagt bjuda in besökarna för att finjustera programmet, men det kommer bli parallella linjer så att såväl nybörjare som proffs har något att gå på. Utöver det har vi planer på kul småsaker som uppladdning inför Wordcamp Stockholm. Det blir tävlingar och utmaningar, bland annat. Allt för att stärka Wordpress i Sverige ytterligare.

Hur ser läget ut för Wordpress-communityn i Sverige?
– Det är lite splittrat. Sverige har en hel del duktiga utvecklare som jobbar med Wordpress och vi gör en hel del med plattformen här. Målsättningen med Wordcamp Stockholm är att göra avstånden lite mindre mellan alla som jobbar med Wordpress i Sverige. Av samma skäl anordnar vi snart en ny #wpbar och tittar på ytterligare tillställningar. Glädjande nog är vi inte ensamma om att vilja
driva Wordpress framåt, med meetups och annat runtom i Sverige. Det är för övrigt viktigt att Wordpress-Sverige inte blir för Stockholmscentrerat.

Hur har responsen varit hittills på Wordcamps återuppståndelse?
– Mycket god, som väntat. Såväl intresserade besökare som tänkbara sponsorer har hört av sig för att hjälpa till och säga sin mening. Även om Wordpress-communityn är lite splittrad, så är den också en väldigt positiv kraft.