I fotoappen Instagram kan du som företagare redigera och posta foton som visualiserar bilden av ditt varumärke. Det kan vara långsiktigt som en del i hur du definierar ditt varumärket, eller kortsiktigt som en del i en kampanj. Axel Barvaeus och Nathalie Cano, produktionsledare på den digitala kommunikationsbyrån Pronto Communication, ger sin syn och bra tips på hur du framgångsrikt använder Instagram som marknadsföringskanal.

Vilka möjligheter finns med Instagram?
- Instagram är en personlig kanal med goda möjligheter att ge en personlig bild av varumärket eller spegla varumärket genom konsumenterna. Det är en ärlig kontext på så sätt att bilderna tas on-the-go, vilket ger en känsla av att det som dokumenteras händer här och nu. Instagram bygger även på ett öppet API och kan anpassas efter hur man vill att bildflödet ska integreras i externa kanaler. Appen är också som mest värdefullt när den integreras med andra kanaler så som Facebook eller en egen plattform.

Vilka utmaningar ser ni med Instagram?
- Man bör ha i åtanke att man på Instagram inte har samma koll på användarna som man har på exempelvis Facebook. Den information som användarna själva delar med sig av är relativt knapphändig och det är inte alltid man kan veta vem det är man har att göra med. Instagram är heller inte en traditionell marknadsföringskanal och användarkulturen handlar i mångt och mycket om att dokumentera sin vardag. Det måste man ha i åtanke när man som representant för ett varumärke ger sig ut på Instagram är att det inte är att rekommendera att kommunicera rena reklambudskap. För att attrahera den typiske Instagram-användaren krävs lite mer finess och fingertoppskänsla.

Fem tips för kommunikation på Instagram:
1. Använd hashtags: För att få större spridning på dina bilder bör du använda hashtags (#) för att sortera dina bilder efter kategorier. Ju fler kategorier din bild taggas med, desto större är sannolikheten att den dyker upp i en annan användares slumpmässiga sökande på plattformen.

2. Marknadsför ditt varumärke och kampanj i alla kanaler: Etablera en specifik hashtag för ditt varumärke eller kampanj och promota denna via alla tillgängliga kanaler, inte endast på Instagram.

3. Efterbehandla dina bilder: Instagram är i första hand känd för att vara en foto-app som använder sig av typiska filter. Posta därför inte bilder utan filter eller någon annan efterbearbetning genom Instagram, för det är att missa potentialen och hela poängen med appen.

4. Skriv bra bildtexter: Bildtexter kan antingen fungera som beskrivningar av det bilden visar, eller för att berätta om ett större sammanhang där bilden snarare än komplement till texten och inte tvärt om.

5. Använd korspostning: Viktigt att ha i åtanke är att Instagram inte bör betraktas som en separat kanal utan snarare som ett komplement till en redan befintlig sociala medie-mix. Ta vara på Instagrams estetiska potential för att diversifiera all kommunikation i sociala medier genom att plocka in bilder från Instagram när du postar bilder på företagssidan på Facebook, och att du även postar bilder med samma hashtag när du till exempel twittrar från ett företagsevent.

Fakta

Axel Barvaeus och Nathalie Canos tips på inspirerande varumärken på Instagram:

>> Elle Sverige (@ELLESverige)
>> Loreenstagram (#loreen12p)
>> Kanon Organic Vodka
>> Way Out West (#wowgreen bl a)