Användarna förväntar sig att Wikipedia ska vara en tillförlitlig och oberoende källa skapad av användarna och inte av olika aktörer med särintressen. Samtidigt är Wikipedias innehåll i ständig förändring, med många ­redaktörer och personer som bidrar med innehåll.

Grundinställningen för den som vill uppdatera information på Wikipedia är att inte skriva om sig själv eller sitt område. Det säger Lars Aronsson, Wikipedian, datorkonsult och tidigare styrelsemedlem i Wikimedia Sverige.

– Man märker rätt snart att det blir en sämre artikel om man skriver om sig själv eller det man kan riktigt bra. Det blir en bättre artikel om man skriver om det man är nyfiken på. Du vet för mycket om dig själv som inte jag tar för givet, säger Lars Aronsson.

Samtidigt medger Lars Aronsson att det kan vara okej att korrigera direkta felaktigheter eller lägga till information om det egna företaget eller ämnet, så länge du kan backa upp informationen med källmaterial.

– Det kan vara så att det står galna saker som man vill rätta och då får man väl göra det. Man ska inte vara överdrivet rädd för att korrigera information om sig själv. Det är ju tillåtet att vara anonym på Wikipedia. Om uppgifterna backas upp av källor och om artikeln är välskriven gör det inte något att man har ett egenintresse i informationen.

Wikipedias grundprinciper
Oavsett om du vill korrigera felaktig information om ett ämne du känner väl eller skapa nya artiklar som du tycker saknas på Wikipedia finns ett antal grundprinciper att följa.

1. Wikipedia är ett uppslagsverk. Dess mål sträcker sig inte längre än så.

2. Ta inte ställning. Artiklar ska vara neutrala och företräda olika synpunkter på ämnet rättvist och välvilligt.

3. Respektera upphovsrätten. Wikipedia är en fri encyklopedi, licensierad under licensen Creative Commons erkännande-dela lika. Att lägga in material som bryter mot upphovsrätten kan leda till legala problem.

4. Respektera andra bidragsgivare. Förutsätt att andra har goda avsikter. De som bidrar till Wikipedia kommer från många olika länder och kulturer och har i många fall vitt skilda synsätt. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslags­verket.

5. Wikipedia har inga fasta regler.  Var djärv när du redigerar. Gör så gott du kan och om någon regel står i vägen för att göra encyklopedin bättre, i enlighet med reglerna ovan, strunta i den.

Läs mer:
Guide: Kommunicera rätt med Instagram

Fakta

Se dig själv i ett större sammanhang
Bidra med information som ligger utanför ditt närmaste intresseområde. Beskriv dina konkurrenter, bidra med historiskt bildmaterial från de egna arkiven eller skriv om trenderna i din bransch, snarare än att berätta hur ditt företag är överlägset ett annat.

Delta i diskussionen om Wikipedia-­innehållet
Är du tveksam, skriv en notis i diskussionssidan till artikeln och berätta hur du har resonerat. Då uppfattas du som konstruktiv och hjälpsam snarare än någon som försöker manipulera innehållet till egen fördel. Var modig. Våga prova på och var generös och ödmjuk om du får mothugg kring en uppdatering.

Titta på andra
För att förstå hur Wikipedia fungerar rent tekniskt och för att lära dig hur texter är komponerade är ett bra tips att titta på hur redan befintliga artiklar är utformade. Ofta kan du inledningsvis kopiera struktur och upplägg för att få en grund till ny information.