Sparbankstiftelsen Sjuhärads Sociala Medier-Pris, som uppgår till 100 000 kronor, är ett initiativ av Borås Stad och den tvärvetenskapliga temasatsningen Social Media Studies vid Högskolan i Borås. Syftet med priset är att uppmärksamma någon som har gjort väsentliga insatser för samhällsutvecklingen inom sociala medier.

– Tanken är att uppmärksamma och prisa någon som har använt sociala medier för att främja samhällsförändring, och det kan vara både genom att ha undervisat om sociala medier eller att man använt sociala medier på ett kreativt sätt som har bidragit till samhällsutvecklingen, säger Mathias Klang, Senior Lecturer vid Högskolan i Borås tillika jurymedlem.

Enligt Mathias Klang har man medvetet valt en bred definition av syftet med priset för att få in ett så stort nomineringsunderlag som möjligt.

– Priset kommer att ges till någon person eller organisation i Sverige som har gjort en samhällsutvecklande insats om sociala medier, eller via sociala medier. Sociala medier är ett medium som de flesta av oss använder och har en stor ”impact” i samhället. Detta tycker vi behöver uppmärksammas, säger han.

Juryn som ska välja ut en pristagare bland de nominerade består av representanter från Sparbankstiftelsen Sjuhärad, Borås stad, Högskolan i Borås och Borås Tidning. Vinnaren kommer att tillkännages vid Mediedagarna i Göteborg den 7-8 mars 2013.

Nomineringen är öppen fram till den 28 december och kan göras här.