Facebook används flitigt av ­företag som vill marknadsföra sig mot det sociala nätverkets en ­miljard medlemmar. En möjlighet är att använda så kallade ”sponsrade händelser”, där företaget betalar för att visa upp för fler att ett fan ­gillar Facebooksidan ­eller har ­interagerat med varumärken på olika sätt.

Sponsrade händelser är inte helt nytt, de lanserades i början av 2011. Händelserna kan hamna i själva nyhetsflödet, i webbtjänsten och i mobilen samt bland annonsplatserna till höger i nätverket. Där exponeras de för användarnas vänner, som kanske gillar samma saker.

Men på senare tid har sponsrade händelser alltmer tagit plats i Facebookanvändarnas nyhetsflöden och en debatt har blossat upp, både kring att man exponeras som användare i annonserna, att det är för mycket annonser och om att de sponsrade händelserna kanske bryter mot europeisk lag.

”Det sociala nätverket bryter sannolikt mot det europeiska direktivet för integritet vid elektronisk kommunikation genom att låta företag annonsera direkt i användarnas nyhetsflöden”, har den norska konsumentombudsmannen Gry Nergard sagt till IDG News. Än så länge finns det dock inga beslut kring det.

Facebook har också blivit stämt av ett antal ­personer i Kalifornien i USA för att ha brutit mot personernas integritet genom sponsrade händelser. I december 2012 nåddes en uppgörelse som till slut landade i att Facebook kommer att ge 20 miljoner dollar, cirka 140 miljoner svenska kronor, till användare som vill bli kompenserade. Varje användare får upp till tio dollar.

Det gäller alltså att inte störa användarna för mycket. Samtidigt kan det finnas en fördel för ­företag att exponera användare vid budskapen, för som bekant litar vi konsumenter mest på ­varandra.

Så fungerar sponsrade händelser

Genom att betala för det kan händelser som företaget taggas i, när användarna gillar något av era inlägg eller er Facebooksida, exponeras för fler i nyhetsflödet eller annonsutrymmet till höger i webb­tjänsten.

Det går också att relatera ett budskap till att en användare gillar er Facebooksida.

För att lyfta upp olika händelser går ni in på er Facebooksida och vidare till ”Skapa en annons”. Där finns det möjlighet att välja alternativet ”Sponsrade händelser”.

Där sätter ni en budget
för att betala. Kostnaden baseras på cpm (cost per impression), det vill säga antal visningar ni får från händelsen. Det går också att ställa in att ni vill optimera händelsen för att den ska generera klick. Ett annat alternativ är att i stället betala för fler fans på er Facebooksida.

Användarna har möjlighet att stänga av sitt deltagande i sponsrade händelser genom att gå in på ”Sekretessinställningar” och ändra sina inställningar där.

Fakta

Facebook har ett ­demoverktyg där det går att simulera hur en sponsrad händelse, eller andra ­annonser, kommer att se ut: https://apps.facebook.com/fbdemotool.