Jag är på plats nummer 286 289 i kön för att få den nya hajpade mejlappen Mailbox. I går var det ett par hundra tusen till före mig och det är nu 503 549 personer efter. Kommer appen att förändra mitt liv? Nej. Men den är ett tydligt exempel på det som det skrivs om i otaliga artiklar och bloggar och något som många tjänster försöker lösa för oss användare – nämligen hur vi ska hantera alla våra mejl.

Många av oss strävar efter det som brukar kallas ”inbox zero”, att inte ha några mejl i inkorgen. Vi sorterar in i mappar, markerar viktiga mejl eller bara låter bli och drunknar i dem. Det finns förväntningar på att vi ska lösa problem via mejlen, det ställs frågor och läggs arbetsuppgifter på oss. Vissa personer vet man kommer att svara snabbt, andra tar mer tid på sig och en tredje svarar sällan eller aldrig.

En smart person i min närhet brukar säga att det är mejlen som styr oss och inte tvärtom. Vi förväntas bara göra det som kommer till oss, i stället för att själva bestämma över vår egen tid.

Där märker jag dock en förändring. Jag har stött på flera personer som numera har en mejlpolicy för att frigöra tid. Teknikbloggen Gigaoms grundare Om Malik skriver till exempel i ett ­autosvar på ett mejl jag har skickat till honom: ”Jag har anammat ett mer strukturerat tillvägagångssätt för e-post, har gått in i ett asynkront läge och kommer bara att svara på meddelanden tre gånger under en arbetsdag.”

Om Malik skriver också att om det handlar om ett personligt möte ska man ange det och ett telefonnummer. Han hänvisar till Gigaoms press­adress om det är bråttom samt länkar till en artikel om hur pr-folk bäst kan sälja in idéer till honom.

Just Om Maliks sätt att göra det på passar så klart inte alla, men det säger ändå något om hur mejl som kommunikationssätt har utvecklats. Hur mycket tid ska vi lägga på vår strävan efter ”zero inbox”? Hur ska vi i så fall hantera det och när?

Journalisten och författaren Ben Hammersley menar att sättet vi jobbar med e-post på gör att vi inte kan tänka. I snitt läser vi mejl var femtonde minut och det gör att vi ständigt blir avbrutna i jobbet. Och det tar tjugo minuter att komma in i en arbetsuppgift, komma vidare i tankarna och tänka nya. Det gäller ju heller inte bara mejl, utan allt som avbryter oss, som en notifiering från Twitter i vår mobil och ett meddelande på Facebook.

Internet, datorer, smarta mobiler och andra ­prylar har förändrat hur vi interagerar med världen. Samtidigt som det ger oss oändligt stora möjlig­heter för att nå ut, samarbeta och vara effektiva, finns det anledning att ibland tänka efter hur saker som vår e-post påverkar oss.

När du har tänkt på hur du vill hantera dina mejl kanske det är dags att formulera ett ställningstagande, oavsett om du skickar ut det som ett autosvar eller inte. Det borde jag göra.

Fakta

Miriam Olsson Jeffery är Internetworlds utsända i Silicon Valley i Kalifornien. Därifrån rapporterar hon om händelser och trender som påverkar våra nätliv och företagens affärer.
Twitter: @miriamolsson