På frågan vilken som är den enskilt viktigaste anledningen att handla varor på distans i stället för i butik svarar drygt 50 procent att det är bekvämare och sparar tid. Här är alla svarsalternativen:Andelen som handlar på distans kommer att fortsätta att växa. Medan drygt var tredje nordbo i åldern 30 till 49 år handlar varor på distans varje månad, är det bara en av tjugo i gruppen 65 år eller äldre som gör det, visar Postens undersökning.

Kläder och skor viktigt
Under första kvartalet 2011 ökade e-handeln av kläder och skor med nio procent jämfört med motsvarande kvartal 2010. Kläder och skor omsatte 5,5 miljarder kronor på nätet under 2010, vilket motsvarar 22 procent av hela den ­svenska e-handelsmarknaden. Varannan ­konsument har någon gång handlat kläder via internet.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning