– Jag tycker att vi höjde nivån enormt från i höstas.Det är fantastiskt hur mycket kunskap man kan ta del av när 250 e-handlare samlas under samma tak. Med tanke på att Emeet är något vi arrangerar vid sidan av våra egentliga arbeten måste jag säga att det gick väldigt bra.

Vad hade ni för förväntningar på Emeet? Infriades de?
– Ett mål vi hade var att få med fler "renodlade" e-handlare på eventet, av olika storlek. Inte lika mycket leverantörsfokus. Vi headhuntade nästan deltagarna för att få bättre spridning på dem. Det tycker jag vi lyckades bra med.

Vilka ämnen var hetast på Emeet?
– Det handlade mycket om hur man som företag anpassar sig till flera kanaler, om hur företag som i huvudsak jobbar offline ska komma in i e-handeln på ett bra sätt. Vad man kan dra för lärdomar och hur man undviker kollisioner med multikanaler. Sen diskuterades det också om breddning av e-handeln, där bjässar som Cdon och Tretti börjar titta på andra marknader. Och så det vanliga - konvertering och sökmotoroptimering.

Vad ska ni fundera på inför nästa event?
– Frågan är om vi kan vara kvar i Postens lokaler. Det har fungerat bra, men vi har nått maxgränsen för hur många som för plats där. Det var väldigt trångt under vissa sessioner. Det blir ett sådant tryck. Och vi vill att så många som möligt ska kunna vara med på Emeet.

Fakta

Emeet är en så kallad okonferens om e-handel, för och av e-handlare. Det innebär att det är deltagarna som skapar innehållet i konferensen.

Första Emeet ägde rum i mars förra året. Den andra konferensen hölls i september.

Emeet nummer 3 hölls den 21 mars i Stockholm.

Klicka här för mer information om Emeet.