Hur känns det?
– Det känns självklart bra för hela teamet att vi har fått uppmärksamhet för vårt arbete. Vi arbetar intensivt med att ständigt förbättra Byggmax webbnärvaro och senaste tiden har stort fokus lagts på sök och navigation.

Varför är ni duktiga på e-handelssök?
 – Vi ser till att integrera sök i hela e-handelsprocessen och lägger stor vikt vid att hitta bra korrelationer mellan olika typer av data. Och även noggrant kartlägga våra användares behov och beteenden innan vi tar fram en tjänst. Samt att vi efter lansering också löpande jobbar med att gradvis förfina den.

Vilka misstag har ni gjort under resans gång?
 – Att inte tillräckligt tidigt i processen involvera produktleverantören. Genom att i det här fallet hålla en tät dialog med Byggmax, som är de som kan sin produkt och dess potential bäst, undviker man att gå miste om en massa bra idéer.

Vad tycker ni om konkurrenternas sök?
 – Många gör ett bra jobb och har väl fungerande sökfunktioner. Men generellt så är sökmotorer ofta för produktorienterade. En bra sökfunktion bör på ett tydligt sätt ha sin utgångspunkt i hur användarna tänker och vilka behov de har. Exempelvis genom att utgå från en bredare kontext så som en produkts tillämpningsområden snarare än att enbart fokusera på produktattribut.

Vad är svårast med att få till ett bra sök?
 – Det svåraste är att strukturera upp stora mängder information på ett sätt som gör det möjligt att få fram önskade samband.

Slutligen, några kortfattade söktips till andra i branschen?
 – Det lönar sig att ha ett nära samarbete med sin sökpartner och att involvera dem tidigt i processen. Att ta fram en bra sökfunktion handlar inte bara om att implementera en standardprodukt utan är ett löpande arbete över lång tid. Fundera över vilket sökbeteende just din webbplats besökare har och utgå ifrån det. De här beteenden skiljer sig mycket mellan olika branscher och det gäller att lära känna just sin egen målgrupp.