Vi har pratat med två av Wrapps namnkunniga grundare Hjalmar Winbladh och Andreas Ehn om hur de valde att satsa globalt med Wrapp. De båda grundarna pratar i mun på varandra och lägger till och fyller i att det till slut blir omöjligt att bestämma vem som egentligen sagt vad. Så tänker de i alla fall kring sin internationella strategi:

Hur kommer det sig att ni valde att satsa globalt med er produkt?
– För användarna tror vi att värdet av Wrapp ökar ju fler länder vi finns i. Idag kan du skicka värdefulla presentkort till dina vänner som bor utomlands på bara några sekunder. Vi vet också att presentkort är betydligt mer populärt i exempelvis USA. Konsumenttjänster som Wrapp har bara att vinna på att finnas i flera marknader och vi ser att det finns en efterfrågan från både potentiella användare och företag.

Men först testade ni tjänsten i Sverige?
– Vi valde aktivt att testa tjänsten i Sverige, och det var inte förrän vi såg att den var populär bland både företagen och användarna som vi bestämde oss för att på allvar satsa i USA. Sverige är en utmärkt testmarknad och det är viktigt att man kommer förberedd till en stor marknad som USA.

Vad är det som avgör om man bör lansera sin produkt globalt respektive lokalt?
– Det beror helt på vilken typ av tjänst eller produkt man skapar. Om man till exempel har stora logistiska utmaningar kanske man behöver hantera ett land eller en region i taget, även om man har en global ambition som en del av sin långsiktiga vision. En tjänst helt utan tredjepartsberoenden kanske man å andra sidan kan släppa helt globalt från dag ett, särskilt om man riktar sig mot sofistikerade användare som inte har något emot att tjänsten bara finns på engelska.

– Wrapp är lite mittimellan. Vi är konsumenttjänst, men är helt beroende av långsiktiga samarbeten med nationella butiker och företag. Därför behövde vi från dag ett bygga en organisation som fysiskt finns närvarande på flera marknader.

Vilka misstag gjorde ni, som ni har tagit lärdom av?

– Det var egentligen ingen av oss som tidigare hade utvecklat en Facebook-app och vi lärde oss väldigt mycket kring hur Facebook fungerar för externa app-utvecklare. Vi lärde oss också mycket om hur människor reagerar på att använda Facebook när de loggar in till en tjänst som Wrapp. Dessutom lärde vi oss hur man får igång den virala spridningen och hur vi behöver jobba för att få till bra och långsiktiga samarbeten med företagen. Vi lär oss nya saker varje dag och vi kommer fortsätta göra misstag. Det är så man lär sig och utvecklas, både som person och organisation.

Wrapps officiella språk är engelska. Hur fungerar det på den svenska marknaden?
– I Sverige fungerar det bra. Vi har anpassat oss en del, exempelvis är Facebook-postningarna på svenska för alla som har angett på Facebook att de bor i Sverige.

Hur fungerar engelskan på andra marknader där den inte är första språk?
– Vi gör oss redo för att lansera tjänsten i exempelvis Tyskland, Taiwan och Frankrike och där vet vi att vi behöver översätta appen. Det finns stora lokala skillnader när det gäller hur man accepterar det engelska språket och vi behöver självklart anpassa oss till det.

Nu ska ni lansera i ytterligare några länder, vad är utmaningarna där?
– Vi håller faktiskt på att lansera i betydligt fler länder. Vi har just nu personer som jobbar aktivt i Australien, Brasilien, Finland, Frankrike, Holland, Japan, Taiwan, Turkiet och Tyskland. Så det är mycket som kommer att hända framöver.

Fakta

1. Viktigast för att lyckas globalt är egentligen detsamma som för att lyckas över huvud taget: människorna och hur de jobbar ihop. Anställ bara riktigt bra personer med rätt attityd och jobba aktivt på att intern kommunikation ska fungera.

2. Det snarare blir än viktigare när man har folk på många olika kontor som sällan träffar varandra.

3. Håll all intern kommunikation och dokumentation på engelska och anställ bara personer som talar och skriver engelska flytande.