Kortbetaltjänsterna Billhop och Betalo lanserades med ett par månaders mellanrum under våren och satsar båda på att erbjuda svenskarna möjligheten att betala sina räkningar med konto- och kreditkort. Konceptet är beprövat och populärt i USA, men i Sverige har bankernas internettjänster dominerat marknaden sedan 90-talet. Och förvånansvärt få innovationer har skett sen dess, tycker Johan Lundberg, vd för Betalo.

Han menar att den här typen av lösningar sedan länge har efterfrågats i Sverige och hänvisar till andra andra typer av betaltjänster som Klarna och Izettle etablerat sig på kort tid.

– Det bubblar på betalfronten i Stockholm. Vi kommer att få se mer innovativa lösningar i Sverige och det beror på att vi har kommit långt i internetanvändning, och att det finns ett behov på marknaden, säger Johan Lundberg.

Han förklarar att anledningen till varför man bör betala räkningar med kort är därför att det då möjliggör utnyttjande av förmåner på korten som poäng och försäkringar.

– En annan fördel med kortbetalningar jämfört med internetbankens tjänster är att man inte alltid behöver använda en bankdosa för att genomföra en transaktion, menar Lars-Martin Norviit, vd för Billhop.

Lars-Martin Norviit delar uppfattningen om att internetbankerna är omoderna och att nya tjänster behövs för att driva utvecklingen framåt. Han berättar att det i USA finns liknande betaltjänster, bland annat Paydivy.com och Manilla.com.

– Den nya betaltjänstlagen som implementerades år 2010 har öppnat upp för att mindre aktörer skall kunna erbjuda olika typer av betaltjänster. Att det finns en aktör med en liknande tjänst tycker vi är bra då det hjälper till att utveckla branschen, säger han.

Målgruppen för den här typen av betaltjänster är de som kräver ett enklare, modernare och smidigare system än vad internetbanken erbjuder. Även företagare med oregelbundna inkomster och utgifter har nytta av kreditkortsbetalning av räkningar, menar Lars-Martin Norviit.

– Vi har även en sökfunktion där du väldigt enkelt kan hitta bland dina betalda räkningar. Denna funktion är väldigt bra för företagare som skall ta fram underlag till bokföringen, berättar han.

Läs mer:
Sex fördelar med inlogg via e-legitimation