Tio procent per år. Så mycket har den andel av ekonomin i Sverige som drivs av internet hittills vuxit med per år. Under 2012 uppgick den till 275 miljarder, eller 7,7 procent av den totala svenska ekonomin. Det visar en rapport som presenterades häromveckan, med syfte att studera utvecklingen och betydelsen av internet i den svenska ekonomin och hur internet skapar möjligheter för konsumenter och företag.

På plats under presentationen var bland annat näringsminister Annie Lööf och representanter från Google, Swedbank och Boston Consulting Group.

År 2017 tros internetandelen vara uppe i 9,5 procent av Sveriges BNP, vilket är en nästan lika stor andel som den svenska detaljhandeln och partihandeln tillsammans.

Men trots denna snabba utvecklingstakt visar rapporten att den svenska internetekonomin utvecklas långsammare än övriga digitalt ledande europeiska länder. För att behålla täten behöver framför allt svenska små och medelstora företag lägga på ett kol.

– Vi är duktiga i Sverige men det finns mer att göra. Våra små och medelstora företag placerar sig högt i internationella jämförelser vad gäller onlinenärvaro, men de använder mer avancerade digitala verktyg i mindre utsträckning än i andra digitalt ledande europeiska länder, berättade Fredrik Lind från Boston Consulting Group.

Enligt rapporten når företag som använder digitala verktyg en högre tillväxt och bättre lönsamhet, och det är just där skon klämmer för de svenska små och medelstora företagen. Många av dem har svårt att identifiera och implementera de delar av den digitala verktygslådan som krävs för att nå den potentiella tillväxten.

Det är bland annat tidsåtgången att installera och utbilda sig samt investeringarna det innebär att implementera nya IT-lösningar som sätter käppar i hjulen.

– Rapporten bekräftar bilden av att företag i Sverige är duktiga på att göra nytta av tekniken, men för att behålla vår topposition måste vi släppa loss kreativitet ännu mer. Det är nödvändigt för att skapa nya jobb och bli konkurrenskraftiga, menade Annie Lööf.

Men den egentliga drivkraften bakom digitaliseringen av ekonomin är konsumenten, visar rapporten. Här har tillväxten fått draghjälp av mobila enheter som smarta telefoner och surfplattor som numera står för 40 procent av den totala tiden användarna är online.

Alla branscher är påverkade av den mobila utvecklingen och den sker i en rasande fart. På bara ett och ett halvt år har beteendemönstret bland Swedbanks kunder ändrats till ett mer mobilt sådant.

– Vi har i dag samma antal inloggningar på vår mobilbank som vi har på Internetbanken, sa Michael Wolf på Swedbank.

Enligt rapporten har fler än 70 procent av svenskarna handlat på nätet, och 20 procent har gjort inköp med mobila enheter. Utifrån detta går det alltså att dra slutsatsen att svenska företag måste hänga med i den snabbt framskridande digitala utvecklingen för att förbli konkurrenskraftiga.

– Företag måste möta den efterfrågan som svenskarna har, annars kommer de att handla någon annanstans. Lyckas vi med det öppnar vi upp hela världen upp för svenska företag, sa David Mothander från Google.