Att sluta avtal via telefon är ett hårt kritiserat område. En av bristerna med telefonavtal, som har framkommit i kritiken, är det ojämlika bevisläget. Efter att avtalet ingåtts sparas inspelningen lokalt hos det säljande företaget och konsumenten får inte tillgång till avtalet annat än på beställning.

– Många upplever att det är komplicerat med avtal, och tyvärr finns det oseriösa företag som utnyttjar situationen och säljer på ett aggressivt sätt, menar Jonny Malmlöf som är PR-ansvarig på Phone House.

Hela idén med implementeringen är att kunden på ett säkert, enkelt och snabbt sätt ska kunna bekräfta sin del i ett avtal. Den nya lösningen ska ge konsumenten möjligheten att signera elektroniskt via ett sms i sin smarta mobil. Efter signering skickar systemet automatisk hela det signerade avtalet till konsumentens e-postadress som en pdf, och erbjuder samtidigt möjligheten att spara avtalet i ett lättåtkomligt e-arkiv.

Men e-signering i sig är inget nytt. Det finns ett flertal företag internationellt och i Sverige som i dag erbjuder elektronisk signering, däribland Svensk e-identitet och Chambersign.
Lukas Duczko är vd och grundare av den nya aktören Scrive. Han hävdar att det unika med hans företag är att bevisvärdet i dokument som signeras via lösningen är oberoende av tjänsten och annan tredje part. Och till skillnad från sina svenska konkurrenter tillåter även Scrive signering utan e-legitimation.
Jörgen Hellgren är vd för Svensk e-identitet som erbjuder sina kunder e-signering med användarens e-legitimation för att uppfylla signaturlagen på ett enkelt och trovärdigt sätt.

– De som inte använder e-legitimation måste ge ut en elektronisk identitet på annat sätt. Men e-legitimation är mycket redan klart, säger han.

Enligt Lukas Duczko på Scrive behöver de flesta företag inte e-legitimation för att få sina dokument signerade.

– Vi anser att det inte är upp till oss att bestämma hur företagen ska göra business. För de flesta räcker e-post gott och väl, säger Lukas Duczko.

Scrives lösning kommer även att användas av Phone House e-handel för att teckna avtal på mobilabonnemang.

– Vi vill gå i bräschen för en kvalitativ försäljning där kunden vet vad de skriver på och att de känner sig nöjda efteråt. Det är viktigt för oss att poängtera att vi jobbar på det sättet, därför passar det här systemet oss, säger Jonny Malmlöf.

Dessutom öppnar tjänsten upp möjligheten för säljare på fält att erbjuda e-signering på surfplattor och större smarta telefoner.

– Vi ser stora möjligheter att använda e-signering, både för oss själva men också för att erbjuda som tjänst till våra kunder. Det handlar om att få en effektivare hantering som underlättar för kunden och i slutänden leder till en bättre köpupplevelse, säger han.