Nicklas Molin ser att hösten kommer bära med sig ett mindre fokus på konvertering och jakt på nya kunder till förmån för existerande kunder:
– Att driva in nya kunder och tänka på konverteringen är fortfarande viktigt, men nu läggs fokus på att attrahera den befintliga kundbasen genom pricksäkra erbjudanden som är lätta respondera på.

E-handel och fysisk handel smälter samman
– Det börjar bli populärt att erbjuda kunder att hämta ut varor som de beställer via nätet i butiken. Likaså borde kunden kunna köpa en tröja som inte finns i rätt storlek i butiken i e-handeln i stället där sortimentet är större och lagret är fullt.

Ökad daglig konsumtion
Nicklas Molin berättar även att expressleveranser kan bli en trend i höst, och att vi kommer att få se mer av den dagliga konsumtionen på nätet.
– Hittills finns bara ett fåtal dagligvaruhandlare med e-handel.


E-handlaren Dan Nilsson spår att e-handelshösten kommer att handla om internationalisering:
– Många svenska e-handlare börjar få svårt att hålla tillväxttakten på hemmamarknaden. Det naturliga steget, om man har ett fungerande koncept, är att gå nordiskt. Synergieffekterna är stora och engångskostnaderna relativt låga samtidigt som potentialen i Danmark, Norge och Finland är mycket höga just nu.

Betalsätten slås ihop i höst
– Klarna har lett oss in på spåret med kompletta betallösningar och fördelarna är många, inte bara konverteringsmässigt, men integrationsmässigt, betalflödesmässigt och bokföringsmässigt. Särskilt vid internationalisering sparar kompletta betalsätt mycket tid och inom kort kommer vi få se lösningar som förenklar övergången i dessa länder betydligt.

Hårdare klimat och sammanslagningar
– Flera stora e-handlare har det tungt just nu. Vi har redan sett utslagningar på marknaden och kommer få se fler i höst. Jag tror även att vi kommer få se sammanslagningar som ett led av detta, samt nedläggningar och avknoppningar. Har man ett svart får i familjen ser man till att sälja det innan nyår för att slippa alternativet som är konkurs eller likvidation.

Ljusning för små e-handlare
– Många små aktörer har rapporterat om ett tufft år, vilken kan bero på att stora aktörer sänker sina priser för att kompensera marknadstapp, men servicenivåer och ledtider är fortfarande dåliga. Små e-handlare har ofta högre priser men kundnöjdhet är på en helt annan nivå än de storas. Om de små e-handlarna fortsätter med det är det troligt att de kan ta tillbaka marknadsandelar, men det kräver uthållighet tills kunderna tröttnar på att köpa billigast men till sämst service.