I torsdags lanserade Twingly sin nya tjänst Blog Manager under Social Media Week i London. Den nya tjänsten ska hjälpa e-handlare att få en överblick över vad som skrivs om dem och deras produkter på nätet, samt ge möjlighet att skapa samarbete med relevanta bloggar. Lanseringen innebar också starten för Twinglys satsning på att expandera till den brittiska marknaden.

– Vi har gjort en analys av nya områden för Twingly och det är e-handel som är den starka branschen för oss. E-handeln växer starkt och det är inom den branschen det finns störst värde för företagen att använda sig av bloggar, som en kanal för att driva försäljning, säger Peter Bláha, vd på Twingly.

Till en början kommer etableringen att ske från det svenska huvudkontoret i Linköping, men målet är att så småningom ha ett lokalt kontor i England när man fått upp en tillräckligt stor kundbas.

Tjänsterna Twingly tillhandahåller säljs på månadsbasis likt prenumerationer där kostnaden bestäms utefter kundens behov och omfattning av tjänsterna. Till en början säljs den nya e-handelstjänsten Blog Manager i ett utförande, men kommer senare att finnas i olika paketstorlekar där antalet tillgängliga funktioner varierar.

Genom prenumerationer som intäktsmodell har Twingly haft stabilitet i inkomsterna, men man har dock under de senaste åren haft röda resultatsiffror och en minskande omsättning. Affärsidén har sedan starten 2006 huvudsakligen bestått av att sälja data till företag från de miljontals bloggar som företaget indexerat. Men med den modellen har det visat sig svårt att hitta lönsamhet och därför ställer man nu om siktet mot e-handlare som främsta målgrupp.

– Tidigare var vi mer fokuserade på att sälja data, men det är svårt att driva tillväxt i den marknaden då den är väldigt kapitalsvag. Vi får ofta förfrågningar från företag som vill få data gratis, men det är inte hållbart för oss. Vi kommer fortsätta att erbjuda våra datatjänster, men aktivt fokusera på att sälja Blog Manager till e-handlare. Båda tjänsterna bygger på samma indexerade bloggdata och våra datakunder kommer kunna dra nytta av att vi expanderar ut i Europa och förbättrar täckningen på bloggar, säger Peter Bláha.

I och med att företaget riktar sig mot en ny målgrupp uppstår även en ny konkurrenssituation. Många pr-byråer jobbar med sociala medier-strategier där bloggar ofta ingår. Men enligt Peter Bláha ligger Twinglys konkurrenskraft i företagets grundläggande koncept – stora mängder data.

– Det finns ingen annan som tillhandahåller verktyg för länkning och indexering av bloggar som vi gör. Att som företag försöka manuellt övervaka hundratals länkningar i månaden blir omöjligt och därför behövs det ett verktyg för att kunna ta del av och bearbeta omnämnanden, säger han.

Att Twingly har valt den brittiska marknaden för sin expansion är ingen slump, landet är det största inom e-handel i Europa och omsatte cirka 2 460 miljarder kronor förra året. Den svenska e-handeln omsatte ungefär 32 miljarder kronor under samma period.

Storbritannien, tillsammans med Tyskland och Frankrike står i dag för hela 71 procent av all handel online i Europa. Tyskland och Frankrike är dessutom fortfarande omogna marknader med beräknad tillväxt på 20-25 procent de närmaste åren, vilket ger tecken på att e-handeln kommer domineras ännu mer av de tre jättarna. Den svenska e-handeln visar på god tillväxttakt, men jämfört med de största i Europa är Sverige fortfarande en väldigt liten marknad.

– Tillväxten i Sverige har inte avstannat, men vi vill expandera snabbare än den svenska marknaden tillåter. Den brittiska marknaden blev det naturliga steget eftersom det finns likheter med den svenska och språket inte är en barriär. På sikt är målet att gå in på flera europeiska marknader, säger Peter Bláha.


Så fungerar Blog Manager

Twinglys nya tjänst för e-handlare och består av två delar, Blog Box och Dashboard.

Blog Box är en widget som e-handlaren kan integrera på sin sajt, till exempel på en produktsida. Blog Box lägger sedan automatiskt till blogginlägg som länkar till den specifika produkten och visar inläggen på din sajt.

Dashboard ger en statistisk överblick av hur blogglänkandet och omnämnandet ser ut för e-handlaren. I Dashboard kan e-handlaren se vilka bloggar som länkar, kön på bloggaren och vilka specifika produkter som länkas. Twingly gör även textanalys av blogginläggen och för statistik över positiva och negativa inlägg. Tjänsten fungerar också som en “agent” genom att tipsa om de mest inflytelserika bloggarna inom e-handlarens segment som ännu inte omnämner e-handlaren eller dess produkter.

Fakta

Omsättning: 6,3 miljoner kronor (2012)
Antal anställda: 9
Kontor: Linköping