Svenska Greenpeace använder internet och sociala medier för att engagera och interagera med människor. Enligt kampanjchefen Patrik Eriksson är förra årets uppmärksamhet kring företaget Nestlés användning av palmolja i tillverkningen ett tydligt exempel på hur konsumenter kan göra skillnad.

– Den kampanjen drevs väldigt mycket online, med en stark film, och mycket trafik till Nestlés sociala medier-kanaler. Till slut backade Nestle och köpte våra krav. Det var tack vare att många engagerat sig i kampanjen, säger Patrik Eriksson.

Greenpeace använde sig också av traditionella protestlistor som mejlades till Nestlé. Men enligt Patrik Eriksson blev aktionen lyckad tack vare internet.

– Det var mycket diskussioner om att Nestlés Facebook-sida blev borttagen och då blev folk ännu argare. Det är ett bra exempel på att kampanjer kan drivas väldigt mycket online. Det som hänt med sociala medier är att företagen, och vi också, har kommit närmare allmänheten.

De sociala medierna har förändrat hur Greenpeace genomför sina aktioner. Snabbhet vid publicering har blivit ett en nyckelfråga.

– Tidigare har vi jobbat väldigt mycket med bilder, starka historier och avslöjanden. Nu måste vi jobba mycket mer med rörligt material, video och klipp. Det måste gå snabbare från aktionerna och ut till de som följer aktionerna. Vissa människor vill vara med och följa saker väldigt nära. Andra vill bli uppdaterade då och då, och där har webben verkligen hjälpt till att kunna ge olika mycket information till olika grupper.

Patrik Eriksson tycker att företagen börjar bli bättre på att kommunicera online, även om det fortfarande kan bli enkelriktat ibland.

Han pekar också på att det krävs kapacitet för att ge sig in i tvåvägskommunikation med omvärlden, samtidigt som budskap kan både kritiseras, förvanskas och förändras på vägen.

– Hela fenomenet med att företag bedriver greenwashing, där man lovar mer än vad man gör, har inte förändrats med sociala medier. Tvärtom fortsätter man i sociala medier att försköna sin verksamhet. Men skillnaden har skapat en mycket större möjlighet att sprida information. Under BP-krisen fanns det en hel rörelse med omgjorda filmer och BP-loggor. Det krävs mer för att kontrollera budskapet för man äger det inte själv.

– Det är lätt att råka ut för saker som i Nestle-fallet. Trenden är ändå att företagen blir bättre och satsar mer på att bemöta och gå in i tvåvägsdiskussionen, säger Patrik Eriksson.