Affiliatenätverk är en marknads­föringskanal som används av många företag i dag och där det poppar upp nya aktörer kontinuerligt. Aktörerna i branschen är affiliateföretagen, som står mellan annonsörer som har affiliateprogram med olika kampanjer, och så kallade publishers. Publishers har annonsformat som banners och textlänkar från annonsörerna på sina sajter.

Andreas Bard– Det har blivit ett skifte i branschen. De stora drakarna har haft makten och ­legat före uppstickarna, men de senaste åren har uppstickarna tagit fler marknadsandelar.
Det menar Andreas Bard, som är ­publisher och konsult inom affiliatemarknadsföring och har startat företaget Dream Builders tillsammans med Jakob Naredi.

De stora affiliateföretagen i Sverige är Tradedoubler, Commission Junction och Zanox. Det finns även ett antal mindre ­aktörer som Double och ­Adtraction samt två relativt nya aktörer på marknaden: Ad­record och Wordon.

Andreas Bard hävdar att mindre företag som Adrecord och Wordon i dag konkurrerar med de större, mycket för att de jobbar närmare publishers och annonsörer och har nya annonslösningar.
– De stora aktörerna ligger kanske före i omsättning, men många publishers är trötta på att inte få svar på två veckor och att inte få sina pengar. De söker sig till dem som tar hand om dem.
Andreas Bard tycker att det är viktigt att annonsörer jobbar med incitament för pub­lishers, som tävlingar och information för att öka konverteringen.

– I många fall är kommunikationen mellan annonsörer och pub­lishers stängd. Det finns en rädsla hos affiliateföretagen för direktavtal mellan parterna, men det är ett naturligt steg när en publisher har stora volymer.

30 procent av Dream Builders verksamhet finns i publisherverksamheten. Resten, som Andreas Bard, Jakob Naredi och två anställda håller på att bygga upp, är en verksamhet där de vill jobba tillsammans med företag för att optimera deras affiliatesatsningar. Målet är att ta hand om annonsörsprogram helt och hållet gentemot affiliateföretag, men där är företaget inte än. I dagsläget handlar det främst om workshops om att lyckas med sin affiliatemarknads­föring och att ta betalt per konsulttimme för hjälp med program.

– Idén med Dream Builders kommer från vår egen frustration när vi jobbar med ett program, säger Andreas Bard, som har varit publisher i 12 år med sajter som Resebokningen.se och Shopaholic.se.

I länder med en större marknad för affiliatemarknads­föring finns exempelvis dedikerade mediebyråer som jobbar som en länk mellan annonsör och affiliate­företag.
– Men Sverige är ett litet land och det är svårt att få en kritisk massa. Det poppar upp en del små konsultverksamheter här och där, men vi ser ingen direkt tendens till det i Sverige. Jag har lite svårt att se hur sådana verksamheter ska överleva och vilket värde de ska generera till kunden. Visst kan annonsörer jobba med flera affiliateföretag och där kan de ha ett värde i att ge råd till kund, säger Anders Fritz-Carlsen, regional chef för Tradedoubler i Europa.

Marginalerna räcker heller inte till för att ­betala både affiliateföretag, publishers och en tredje part, menar han.

Anders Fritz-Carlsen beklagar eventuella väntetider i Tradedoublers kontakt med publishers.
– Givetvis är det inte bra om kunder upplever att de får vänta på svar från oss. Vi har som målsättning att man ska få svar inom 48 timmar, men under högsäsong kan det ta längre tid. Vi vill gärna prata med dem personligen och inte skicka standardsvar.

Och gällande direkt­kontakt mellan publishers och annonsör svarar Anders Fritz-Carlsen:
– Ett stort företag kan omöjligt hålla koll på alla ­publishers. Vi kommer in som en teknisk länk mellan företag och ­publishers, men vi fungerar också som en konsult för företag och pub­lishers och ger råd åt båda sidor.

Anders Fritz-Carlsen förespråkar en lojalitet mot publishers och det ligger i Tradedoublers intresse att företag ska jobba med affiliatemarknadsföring som en långsiktig strategi.
– De publishers som levererar bra ska man vara påpasslig mot. Affiliate är som en stor super­tanker, det tar lite tid innan den får upp fart, men när den väl har fått det går den inte att stoppa.
Därför är det svårt att se affiliate­mark­nads­­föring som en aktivitet man kan starta och stoppa, exempelvis beroende på strypta kvartalsbudgetar.

Affiliateföretagens upplägg är likartade. Några har uppstarts­avgifter samt kontinuerliga avgifter, andra jobbar helt prestationsbaserat där annonsörna betalar utifrån resultat.

De vanligaste sätten att betala affiliateföretag och publishers är genom CPA, cost per action, vilket innebär att man betalar för konvertering i form av köp, eller CPL, cost per lead, där man betalar för en medlem eller en registrering.

Anders Granström– De senaste åren har det kommit fler annonsörer inom samma nisch och det är fler och fler publishers som upptäcker att de kan tjäna pengar på affiliate, säger Anders Granström, som har varit publisher sedan 2008 och driver bloggnätverket Blogvertiser.

Han menar att konkurrensen har ökat både för annonsörer och för publishers, men tycker samtidigt att marknaden fortfarande är omogen och att det finns plats för fler. En del nischer är än så länge outnyttjade på nätet, som till exempel byggbranschen.

Anders Granström tycker att annonsörerna borde lyssna mer på publishers och de förbättringar de föreslår.
– Det gynnar annonsören, affiliateföretaget och pub­lishers om man kan öka konverteringen.

Han konverterar i genomsnitt en till två procent av annonserna på sin sajt till köp eller registreringar.
– Det är så olika mellan branscher, men det finns ett större behov av att jobba med konvertering. Ju hårdare konkurrensen blir, desto svårare kommer det bli att försvara sina positioner. Man måste tjäna pengar på den trafik man har.

Anders Granström tycker att affiliatebranschen fort­farande är dålig på att hitta smarta lösningar som kan höja värdet på publishers sajter.
– Man kan sätta press på affiliateföretagen, de har en viktig roll i den här utvecklingen. Sedan kan man inte genomföra allt som publishers efterfrågar.

Affiliateföretaget Adrecord, som lanserade sin tjänst i oktober 2010, har jobbat med nya lösningar för att pub­lishers och annonsörer ska få bättre resultat i sin affiliatemarknadsföring.

Jonny Elofsson– Eftersom jag själv har varit publisher i nästan tio år har jag sett att det finns mycket att göra, säger Jonny Elofsson som har grundat Adrecord.

Adrecord har lösningen Yourad, där publishers kan skapa egna annonser utifrån produkter. Den bygger på så ­kallade ”product feeds”, som e-handlare annars matar prisjämförelsesajter med, och riktar sig främst till bloggosfären där exempelvis en bloggare kan presentera en hel uppsättning kläder med produkter från olika företag. Företaget har också en tjänst de kallar ECT, enhanced ­conversion tracking, som visar publishers ­vilka sökord som konverterar bäst.

Adrecord tar betalt för resultatet och debiterar annonsören runt 25 procent i transaktionsavgift baserat på provisionen till publishers, som ligger på i snitt tio procent av ordervärdet.
På frågan om publishers har direktkontakt med annonsörer i Adrecords nätverk, något både Andreas Bard och Anders Granström ­efterfrågar, svarar Jonny Elofsson:
– Vi har inget emot det. Vi är ett hjälpmedel för annonsörer och publishers, dock har inte alla annonsörer tid eller möjlighet att ha ­direktkontakt med publishers.

Fakta

  • Tradedoubler
  • Commission Junction
  • Zanox
  • Double.net
  • Affiliator (en del av Getupdated)
  • Wordon
  • Adrecord
  • Adtraction