Säg webbstrategi och många får något nervöst i blicken. Att ha en webbstrategi låter som något självklart för alla företag och organisationer i en tid då internet och andra digitala kanaler genomsyrar det mesta vi gör.

Ändå är det många företag som i praktiken saknar en webbstrategi, eller en digital strategi som det allt oftare är fråga om.

För ungefär 15 år sedan var det här med webbstrategier ganska enkelt. Det handlade helt enkelt om att ha en hemsida. Så kom publiceringssystemen in i bilden och det började krävas en del av organisationen. Dels skulle systemet komma på plats, dels skulle företaget komma fram till hur det skulle användas.

Efter en tid började diskussionerna allt mer handla om användarnas möjligheter att via olika kanaler själva påverka och bidra till innehållet. Utvecklingen kom lite slarvigt att samlas under rubriken webb 2.0. Nu minskade visserligen behovet av tunga it-investeringar, men å andra sidan ökade komplexiteten.

Och där är vi i dag. Den springande punkten för de flesta av dagens företag är inte längre om de ska finnas på webben. I dag handlar det snarare om att få grepp om den digitala närvaron för att förstå hur den ser ut. Det är också en fråga om att mejsla fram en bild av hur man vill att den ska se ut. Många upplever att de saknar en organisation som fungerar för den allt viktigare roll som webben har kommit att spela i företagets verksamhet.

Det är här webbstrategin kommer in i bilden. Den handlar om att formulera en övergripande ram kring företagets närvaro på webben. En vägledning som berättar hur företaget ska tänka webb och vilken roll den digitala kanalen ska ha i verksamheten. En webbstrategi handlar också om de konkreta komponenter som ingår i ­företagets digitala ekosystem.