A - Att registrera en domän
För att registrera ett domännamn under ­se-domänen i Sverige vänder du dig till en ­ackrediterad återförsäljare, en ­registrar. De flesta webbhotell är återförsäljare av domännamn, men det finns också andra registrarer, till exempel konsult- eller advokatbyråer. Många återförsäljare erbjuder även möjligheten att registrera generiska domännamn som com eller net samt även andra länders toppdomäner. I princip kan vem som helst registrera ett domännamn så länge det finns ett person- eller organisationsnummer att hänvisa till.

B - Begränsningarna
När du väljer domännamn är det nästan bara fantasin, och förstås om namnet är ledigt, som avgör valet. Det finns dock några begränsningar kring hur domännamnet får se ut.

Ett domännamn under toppdomänen se får endast bestå av ascii-tecken, det vill säga bokstäverna a–z, siffrorna 0–9 samt bindestreck. Domännamnet måste inledas och avslutas med en bokstav eller en siffra och får inte uteslutande bestå av bindestreck.

Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx, som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer, kan inte registreras.
Av tekniska skäl är det inte möjligt att ­registrera domännamn som inleds med två ­alfanumeriska tecken och därefter är följda av två bindestreck.

Ett domännamn ska innehålla minst två tecken och får maximalt innehålla 63 tecken.

C - Cash is king
Det är relativt billigt att registrera domännamn. Den viktigaste anledningen till att det ändå kostar runt hundralappen att registrera en se- eller com-domän i dag är för att man vill ­hindra överdriven registrering och spekulationsköp. Det är dock viktigt att hålla koll på ­domännamnsavgifterna så att du inte förlorar ditt domännamn efter en tid.

D - Domännamnsmarknaden
Många domännamn är attraktiva och kan inte sägas ha någon given ägare. Alltså uppstår en marknad där det ibland kan bli stora köpeskillingar för att få tag i ett specifikt domännamn.

Ett av de mest kända exemplen i Sverige är när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades. Tyvärr hade myndigheten inte tillgång till domännamnet msb.se, vilket var den domän de helst av allt ville använda för den nya sajten med information riktad till allmänheten.

Från början använde myndigheten ­msbmyndigheten.se, men då skickade många brev till fel adress när de skulle kommunicera med personalen via e-post. Lösningen blev att betala 950 000 kronor till det företag i Märsta utanför Stockholm som ägde domännamnet msb.se och få loss det för myndighetens räkning.

När Apple ville lansera sin tjänst Icloud köpte företaget loss domänen Icloud från det svenska företaget Xcerion. Rykten säger att köpet kostade Apple 28 miljoner kronor. Xcerion visste naturligtvis vilken köpare de hade att göra med och hur viktigt det var för Apple att kunna använda just icloud.com som domännamn. Därför kunde Xcerion förhandla fram ett högt pris, som för Apple antagligen inte sved speciellt mycket i plånboken.

E - Eget och unikt domännamn
Erfarenheterna visar att det är bättre att försöka tänka i förväg och registrera de domännamn man tror sig behöva i framtiden. Då slipper man hamna i situationer där man tvingas köpa loss domännamn för dyra summor.

Tjänster som Google, Flickr, Skype ­eller Twitter har alla fått sina namn tack vare bristen på självklara domännamn. I stället hittar företaget på ett nytt namn som inte har något värde och laddar det med sitt eget varumärke.

F - Framtiden för domännamnet
Kommer vi att titta tillbaka på internethistorien om ett antal år och konstatera att domännamnssystemet var en tillfällig fas i internetutvecklingen, sedan länge ersatt av andra navigations- och identitetsmetoder?

Ingen kan såklart svara helt säkert på den frågan, som dessutom är beroende av många faktorer, både politiska och tekniska. Men helt klart pågår en spännande fas i domännamnshistorien. Genom Icanns (se bokstaven I) beslut att tillåta registreringen av domänsuffix med sverige, nokia eller stockholm som nya toppdomäner kommer ­antalet toppdomäner att öka markant. Det gör sannolikt att värdet på de redan befintliga toppdomänerna minskar.

I dag är det i sociala medier som Facebook eller Twitter som de flesta människor publicerar sig online, snarare än under ett eget domännamn. Samtidigt ökar antalet registrerade domännamn stadigt hela tiden. I dag spelar domännamnet ofta rollen som förtroendebyggare.

G - Globala ­toppdomäner
Från och med 12 januari 2012 är det möjligt att ansöka om att registrera en helt egen och unik toppdomän. Icann beslutade i juni 2011 att tillåta etableringen av nya domänsuffix i stil med sverige, nokia eller andersson.

Än så länge råder stor ­osäkerhet kring hur beslutet kommer att påverka domännamnssystemet och internet i sin helhet. Det kommer att kosta cirka 1,1 miljoner svenska kronor att registrera en ny unik toppdomän åt sig själv eller sitt företag. Den höga summan är satt för att minska risken för att toppdomäner köps i ren spekulation.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning

Fakta

Under 2010 ökade antalet registrerade domännamn under samtliga topp­domäner (TLD, Top Level Domain) med 12,1 miljoner, vilket motsvarar en ­ökning på 6,3 procent. Enligt ”The Domain Name Industry Brief” från Verisign fanns det totalt 205,3 miljoner ­registrerade domännamn i slutet av 2010. (www.internetstatistik.se)