Kundklubben ”life & style by kappahl” lanserades i maj i fjol.

Tidigare hade företaget en klubb som sköttes genom Coops Medmera, men nu ville man stå på egna ben för att kunna profilera sig starkare. Målet var att på sex månader bygga upp en ny kundbas lika stor som den Kappahl tidigare haft i Medmeras regi.

Mediekampanjen gick över förväntan.

– Vi konverterade över medlemmarna vi tidigare haft i vår sms-klubb och gjorde därefter en stor rekryteringskampanj till de medlemmar som enbart var med i Medmera. Det gick väldigt bra. Vi uppnådde vårt mål på kortare tid än vi hade föresatt oss och den nya klubben har inneburit ett ­jättelyft, säger Jenny Wissmar, som är crm-manager på Kappahl.

Det var fler som uppskattade genomförandet av omgörningen.
Kampanjen ”Vem vill byta klubb?”, som utvecklades av byrån Smicker, vann ett silverpris på 2012 års Guldnyckelgala.
Kommunikationen med medlemmarna i den nya klubben sker genom tre kanaler: e-post, sms och i brevlådan.

– E-postmarknadsföringen har som främsta ­syfte att driva trafik till vår webb. Nyhetsbreven ska också inspirera kunderna och presentera våra nyheter i sortimentet, säger Jenny Wissmar.

Nyhetsbreven via e-post skickas ut varannan vecka.

– E-post är en mediekanal bland flera för oss. Vi planlägger utskicken tillsammans med all övrig media och vi kommunicerar allting vi gör brett. Det är en kalenderfaktor som styr när utskicken sker, men också i mångt och mycket hur vi lägger upp vår övergripande strategi.

Ofta är e-postutskicken desamma för alla medlemmar i Kappahls kundklubb, men ibland ­segmenteras de och olika kunder får olika brev.

– De allmänna utskicken har till syfte att visa vår mångfald och det breda utbud som Kappahl står för. Våra segmenterade utskick kan se olika ut beroende på vilka de riktar sig till. Ibland gör vi specifika herr- respektive dam­utskick och ibland skickar vi enbart till dem som tidigare har handlat barnkläder hos oss, till exempel. Det finns väldigt stora möjligheter med segmentering, säger Jenny Wissmar.

När det gäller sociala medier har Kappahl valt att lägga fokus på Facebook och även här fyller ­nyhetsbreven en trafikdrivande funktion, då de innehåller puffar för klädkedjans Facebooksida.

– Vi ser Facebook och e-postutskicken som två olika mediekanaler, men de ska vara synkroniserade. Det ska alla våra kanaler vara.

Även om e-posten bara är en av de mediekanaler som företaget förlitar sig på fyller den en särskild funktion.

– Vi ser e-postmarknadsföringen som allt viktigare för oss, eftersom vi startat en relativt ny e-handel i Sverige och nyhetsbreven driver trafik till webben. Däremot har ju e-postmarknadsföringen generellt fått allt tuffare konkurrens i våra mejlboxar, säger Jenny Wissmar.

Många företag är i dag kluvna till hur de ska hantera det faktum att vi läser en allt större del av våra mejl i mobiltelefonen. Jenny Wissmar väljer att se det som något i grunden bra.

– Jag ser det som en positiv utveckling, eftersom det innebär att vi trots allt bär med oss våra mejl överallt, säger hon.