Kivra är en digital brevlåda där du kan ta emot och lagra post som du vanligtvis får i den fysiska brevlådan, till exempel räkningar, lönebesked och kreditupplysningar. I dagsläget har tjänsten cirka 350 000 användare och tre avsändare, men fler är på ingång. Kivra lanserades som webbtjänst under sommaren 2012 och i slutet av januari i år lanserades även en Iphone-app.

– Det mesta som du får i brevlådan hamnar antingen i soptunnan, i en hög någonstans eller om man är riktigt duktig i en pärm i bokhyllan. Vi tror att post är något som kan hanteras bättre digitalt, säger Robert Wahlström, grundare och chef för affärsutveckling på Kivra.

I de nordiska grannländerna har utvecklingen mot digital posthantering pågått en längre tid, framförallt i Danmark där den första digitala brevlådan E-boks lanserades redan 2001 och i dag har nästan fyra miljoner användare. Bakom den danska utvecklingen ligger ett flertal myndighetsbeslut som innebär att den offentliga sektorn nu enbart skickar post digitalt.

E-boks, som hanterar post både från privat och offentlig sektor, är delvis ägd av den danska staten vilket har gjort det svårt för andra aktörer att gå in på marknaden. I Sverige ser konkurrenssituationen annorlunda ut då Postens digitala brevlåda Epostboxen inte har fått samma genomslag som danska E-boks. I år kommer den första statliga satsningen på att gå över till digital post, Minameddelanden.se, som är en digital brevlåda för myndighetsbrev, skriver Dagens Nyheter. Tjänsten lanserades i början av 2013 och först ut av myndigheterna att gå över till digital posthantering är Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen.

I Sverige skickas det ungefär en miljard fönsterkuvert per år och ur ett miljöperspektiv finns det en klar fördel med att skicka dessa digitalt istället. I dag är cirka 20 procent av alla fakturor i Sverige e-fakturor, men Robert Wahlström på Kivra ser en skiftning i trenden.

– Vi ser just nu ett trendbrott komma inom posthantering. Regeringen har nyligen gett Skatteverket i uppdrag att tillhandahålla en gemensam infrastruktur för digital och säker myndighetspost till privatpersoner, företag och andra organisationer. Intresse från privatpersoner finns redan på plats och ju fler avsändare jag kan hantera i min brevlåda desto bättre blir tjänsten, säger han.

För att få användarna att övergå till den digitala brevlådan jobbar Kivra med att ta fram mertjänster. I dag kan användaren genom ett knapptryck skicka mottagna fakturor i Kivra in till en internetbank för betalning som e-faktura. Kivra kommer även att lansera en tjänst för direktbetalning via användarens bankkonto.

Vid hantering av post är säkerhet en nyckelfråga för att användarna ska ta till sig tjänsten. Kivra delar in posten i olika säkerhetsnivåer beroende på informationens känslighet och de jobbar med flera olika metoder för identifiering.

– Den högsta nivå av säkerhet vi har i dag är Bank id och e-legitimation, men vi har även en ”snällare” metod som matchar mobilabonnemang med personnummer. Jag tror att måste vi blanda enkelhet med säkerhet för att lyckas nå användarna, säger Robert Wahlström.

Fakta

I dag finns det fyra digitala brevlådor på den svenska marknaden, de två privata aktörerna Brevo och Kivra, samt statliga Minameddelanden.se och Epostboxen från Posten.

Brevo och Kivra grundades båda under 2011 och tillsammans har de lite mer än en halv miljon användare. Tjänsterna fungerar både som brevbärare och brevlåda, där avsändaren står för kostnaden.

Minameddelanden.se är en digital brevlåda för myndighetspost där du i dag kan ta emot post från Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen.

Epostboxen är Postens digitala brevlåda och fungerar på samma sätt som Brevo och Kivra där mottagaren kan ta emot brev från anslutna företag och organisationer.