Den gamla amerikanska marknadsföringsdevisen ”Law of 29” går ut på att det som regel krävs att en konsument ser ett marknadsföringsmeddelande minst 29 gånger innan hen slår till. Även om just siffran 29 kan diskuteras finns det förstås stort värde i att potentiella kunder ser ett varumärke ­eller erbjudande flera gånger.

På den grundtanken bygger marknadsföringsmetoden drip marketing, som går ut på att sprida ut marknadsföringsaktiviteter regelbundet över tid utifrån ett bestämt schema. Uttrycket drip marketing är hämtat från jordbrukstermen drip irrigation, som handlar om att vattna grödor kontinuerligt med mindre mängd vatten.

Var?

E-post.
Den vanligaste kanalen för drip marketing och även den kanal som är lättast att automatisera.
Sociala medier. Också en mycket bra kanal för att kontinuerligt bearbeta kunder.
Fysisk post.
Drip marketing behöver inte vara digital. Fysiska utskick kan, om de görs på rätt sätt, fungera som effektiva och uppfriskande i kombination med de digitala kanalerna.
Annonser i sök och sociala medier. Även om det är svårare att se exakt vem som tar emot budskapet kan både Googles och Facebooks verktyg för avancerad målgruppsstyrning göra det möjligt att rikta annonser mot just din målgrupp.

För vem?

Drip marketing passar extra bra för dem som säljer varor eller tjänster med relativt högt pris som köps med längre intervaller, som exempel bilar, datorer, byggvaror och försäkringar. Sådant som ofta kräver en längre säljcykel. Genom en ström av påminnelser eller ”nudges” kan en återförsäljare se till att konsumenterna har företagets varumärke ­eller erbjudande i tanken under en längre tid.

Målgrupp

Vanligast är att rikta sig mot potentiella köpare som man redan har i sin databas, som tidigare kunder. Det är också en bra idé att samla in nya leads med syftet att bearbeta dem med drip marketing-metoder. Det kan till exempel göras genom att erbjuda något med ett visst upplevt värde som är relevant för den målgrupp man vill nå, ofta någon form av digitalt material, gratis för den som regi­s­trerar sin e-postadress.

Att tänka på
:

Planera ditt innehåll
Se till att du har bra, kreativa och naturliga meddelanden till konsumenterna under alla steg i kampanjen. Var noga med att inkludera ett tydligt ”call to-action”, till exempel att kunden kan klicka sig vidare till ett erbjudande, i ­varje meddelande.

Hur ofta?

Naturligtvis finns det ingen magisk siffra för hur ofta och hur tätt du bör göra dina utskick eller uppdateringar, men själva tanken med drip marketing är att inte ha för bråttom och bränna av allt innehåll för snabbt. Fundera också på vilka dina mottagare är. Att skicka ett mejl varje dag till stressade chefer som dagligen bombarderas med information är troligen inte bästa taktiken. Om du varierar kanalerna kan du kanske skicka oftare utan att det upplevs som tjatigt.

Bra data
Se till att dina bakomliggande data är bra och korrekta. För att det ska fungera gäller det att varje mottagare får meddelanden som är relevanta utifrån vad den personen ­tidigare har gjort eller delat med sig av. Det är viktigt att segmentera kunderna noggrant så att bud­skapen känns skräddarsydda.

Skicka inte utan tillåtelse
Precis som med all e-postmarknadsföring fungerar det väldigt dåligt att skicka till mottagare som inte godkänt att du skickar. Försök också vara tydlig med hur kommunikationen fungerar. Berätta till exempel att utskicket beror på att mottagaren anmälde sig vid ett visst tillfälle, att detta är första påminnelsen av flera och så vidare. Och gör det lätt att avanmäla sig.

Mät och följ upp
Självklarhet för all typ av digital marknadsföring. ”Alla” vet att det är viktigt att mäta och analysera. Men ”alla” vet också att de flesta av oss kan bli ännu bättre på detta. Analysera resultaten och förbättra drip marketing-kampanjen nästa gång.

Verktyg
Verktyg för att automatisera processen vid drip marketing-kampanjer finns både som separata tjänster och ibland till viss del som funktioner i e-post-, publicerings- och affärssystem.