Sedan nästan tio år går det att under se-domänen registrera så kallade idn-domäner, domännamn med bland annat å, ä, ö och ett gäng andra specifika skrivtecken från svenskan och de svenska minoritetsspråken. Samtidigt är många vana vid att begränsa sig till den engelska teckenuppsättningen när de skriver eller registrerar domännamn. E-postsystemet och vissa tjänster och program kan dessutom inte hantera svenska skrivtecken.

Därför ska du registrera domännamn med svenska skrivtecken:

Håbo kommun strax norr om Stockholm har adressen www.håbo.se. På habo.se hittar du en sida där du får välja mellan att gå vidare till Habo kommun, som ligger strax norr om Jönköping, ­eller nyss nämnda Håbo kommun. Habo kommuns egen adress är habokommun.se.

Det här visar på möjligheten med att använda det svenska skrivtecknet å i domännamnet. Samtidigt kommer de båda kommunerna inte ifrån att de kan bli sammanblandade och den gemensamma sidan habo.se måste ändå finnas där.

En idn-domän (det vill säga med tecken som avviker från dns-systemets standard) passar bra för att komplettera befintliga domännamn och det är en fördel att använda både den svenska och engelska stavningen i olika domännamn för att underlätta för besökarna.

Om du har information skriven på något av de svenska minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) kan det vara en fördel att kunna registrera ett domännamn som innehåller skrivtecken från det språk sidan är skriven på.

Ett annat sätt att använda idn-domänerna är att ”säkra upp” så att dina intressenter hittar till dina olika sajter kopplade till din verksamhet, oavsett om de använder engelsk eller svensk stavning.

Därför kan det uppstå vissa problem med ­svenska skrivtecken i domännamn:

De flesta webbläsare klarar av att hantera idn-domäner, men det uppstår desto fler problem med e-posthantering. Därför krävs det i princip att du ändå registrerar ett domännamn med standardtecken som fungerar i den vanliga dns-katalogen för varje idn-domän som du vill använda. Det gäller för e-post, men även för att underlätta för besökare på sajten. Du bör även välja ett av domännamnen som huvuddomän och göra en redirect från den andra adressen.

När det gäller sökmotorer verkar det inte som att det är någon större skillnad på hur idn-domäner och vanliga standarddomäner rankas av till exempel Google. Men ett ytterligare bekymmer med idn-domäner är de populära url-förkortare som ofta används i sociala medier som Twitter. Flera har svårt att förkorta länkar som innehåller tecken från idn-domäner.

Fakta

Domännamn med tecken som inte tillhör domännamnssystemets grunduppsättning av tecken kallas idn, internationalised domain ­names.

Det vanliga domännamnssystemet (dns) kan i grunden inte tolka andra tecken än bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 och bindestreck. Därför används ace för att koda om de tecken som inte dns kan läsa. Ace står för ascii compatible encoding.

Idn-domäner som ligger under se-domänen är bland annat å,ä,ö,é, ü samt skrivtecken för de officiella svenska minoritetsspråken. Det går i dag att använda 240 olika skrivtecken i se-domäner.

Källa: Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE