Annonsering på Linkedin fungerar ungefär på samma sätt som Facebooks och Googles annonser. Som marknadsförare väljer du hur mycket du är beredd att betala per klick och bestämmer vilken målgrupp du vill nå. Sedan visas dina annonser för användarna utifrån hur mycket du betalar jämfört med andra som vill nå samma målgrupp och hur bra annonsen fungerar (hur mycket mottagarna klickar). Det är enkelt att komma igång och allt som krävs är ett Linkedin­konto och ett betalkort.

Målgrupp

Du kan specificera målgruppen för dina annonser utifrån kriterier som geografisk plats, företag, bransch, storlek på företaget, jobbtitel, befattning, ålder och kön samt tillhörighet till olika Linkedingrupper. Tänk på att olika företag ofta har olika benämningar och titlar på vad som i praktiken är samma jobb. Och beroende på företagens storlek kan en och samma person ha flera ansvarsområden eller ett område delas av flera personer. En marknadschef kan till exempel kallas allt från cmo till marketing ninja eller social media director, beroende på sammanhang.


Lägg lite extra tid på innehållet

De vanliga annonserna på Linkedin är mycket begränsade i utrymmet. Annonstexten får endast innehålla 75 tecken och rubriken 25 tecken. ­Bilden får högst vara 50 gånger 50 punkter. Det är utmanande begränsningar för dig som vill skapa annonser. Varje tecken räknas och det gäller att verkligen ­renodla och fokusera budskapet till själva essensen. Avsett lite extra tid till att experimentera med annonstexten för att hitta fram.
Bildformatet är litet, så där gäller det att välja och beskära din bild så att den förmedlar något även i det lilla formatet. Gå så nära ditt motiv som möjligt så att det inte blir för smått på bilden.


Testa flera ­versioner av annonserna

Dina annonser på Linkedin organiseras i kampanjer. En kampanj kan innehålla flera varianter av annonser. Linkedin rekommenderar att du skapar minst tre versioner där du varierar text, bild och rubrik något för att se vad som fungerar bäst. De annonser som fungerar bäst kommer att ­premieras av systemet och få fler visningar.
När du ser vilka annonsvarianter som inte fungerar kan du pausa och ta bort dem. Det går självklart att ha fler än tre varianter i samma kampanj. Om dina annonser inte når en klickfrekvens på minst 0,025, vilket räknas som medelvärdet i ­Linkedinnätverket, avpublicera dem och testa att utforma dem på något annat sätt.

Bjud rätt

Annonssystemet kommer att föreslå ett intervall för priset per klick på din annons som beror på konkurrensen om din målgrupp. Därefter får du bestämma vad du är beredd att betala för klick. Det vanligaste rådet är att lägga ditt eget bud nära den övre gränsen av det föreslagna intervallet för att se till att annonsen över huvud taget visas. Din dagliga budget gör att du inte riskerar att betala mer än du är ­villig varje dag. Utvärdera resultatet och justera budget och ditt bud efterhand.

Fakta

Linkedin har enligt egen uppgift över 200 miljoner medlemmar i över 200 länder som har angett sina yrkestitlar och jobbeskrivningar, såväl nuvarande som före detta. I Sverige har över en miljon personer ett Linkedinkonto, varav många är beslutsfattare inom sitt område, enligt Linkedin. Det gör det till en potentiellt värdefull yta för den som vill nå personer med vissa yrkeskunskaper, positioner eller inom specifika branscher. Perfekt för till exempel platsannonsering och b2b-marknadsföring.

Annonsen

Linkedinannonser består i sin grundläggande form av bild, rubrik, annonstext samt en url. Precis som på Facebook kan du marknadsföra en grupp ­eller företagssida eller en extern landningssida.