– Problemet med reklamblockerare är inte lokalt för Sverige, det är ett globalt problem men eftersom vi inte diskuterar det, gör fler studier eller öppet pratar om det så händer det inte så mycket, menar Mikael Karlsson från Karlsson & Hall.

I undersökningen har 1 032 personer från hela Sverige i åldrarna 15 till 70 år tillfrågats om de använder reklamblockerare, som till exempel Adblocker, i sina webbläsare. 21,4 procent svarade att de använder program som blockerar reklam i webbläsaren.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur populärt det är med reklamblockerare i hela landet. Trots att Mikael Karlsson länge känt till problematiken förvånar de höga siffrorna i resultatet honom.

– Det finns så mycket irrelevant reklam att man har tröttnat. Om annonsörerna jobbar smartare och med kontextuell reklam tror jag att man får större framgång, säger han.

Resultatet visar även att män använder reklamblockerare i större utsträckning än kvinnor. Hela 29,5 procent av männen jämfört med 12,9 procent av kvinnorna. Det är också vanligare att stoppa reklam ju yngre man är. 38,8 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 15-22 år använder reklamblockerare. Var någonstans i landet de tillfrågade bodde hade ingen betydelse i resultatet.