– Vi sänder ut mejl med generella nyheter till alla kunder i vårt register ungefär två gånger i månaden. Därtill jobbar vi på att bygga upp personliga dialogprogram med rätt budskap till rätt person i rätt tid, där målet är att öka relevansen för mottagaren i en högre grad, säger Mia Olsen som är kommunikationschef på Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels, som bland annat äger hotellkedjan Clarion och Quality Hotels, går efter devisen att medlemmarna i kundklubben Nordic Choice Club har större acceptans för personliga budskap inriktade mot service, än rena reklambudskap. Därför är frekvensen på den personliga e-postmarknadsföringen högre än på den generella reklamen.

För att ta reda på och få bevis på vad som är relevant och fungerar testas utskicken ständigt, både innehållsmässigt och i ämnesfältet. Det är inget nytt men det har gett bra utslag på Nordic Choice Hotels e-postmarknadsföring, berättar Mia Olsen.

– Vi ökade volymen på personliga mejl som bara handlar om kundservice. Vi skickar bland annat ut ett mejl som handlar om medlemmarnas möjlighet att använda sina bonuspoäng, det är information som vi inte nödvändigtvis kommer att sälja något genom men vi får en högre lojalitet och nöjdare kunder.


Mias tips för e-postmarknadsföring:

1. Håll koll på statistiken. När det är högt tempo och mycket press glömmer man ofta bort validering. Man lägger ner mycket tid på att bygga upp mejlen och fylla dem med innehåll, men det bör läggas precis lika mycket tid på att analysera resultaten.

2. Testa vad som fungerar. Använd analysprogram för att mäta hur hög öppningsfrekvens dina mejl får beroende på vad som står i ämnesfältet. När mejlet är skickat bör du använda Google Analytics aktivt för att förstå kundens köpmönster och preferenser på den egna webben.

3. Öka frekvensen på de mejl som kunden svarar bäst på och var medveten om hur ofta du sänder ut rena reklambudskap.

4. Sätt alltid mottagaren i fokus. Innehållet i mejlet bör vara intressant och relevant för mottagaren där ute, inte företaget du jobbar för.

5. Behandla e-postadresser med respekt! Följ lagar och regler som gäller för samtyckeshantering.