Vilka frågor diskuterades på konferensen?
– De viktigaste spåren handlade om ”social rekrytering” (social recruiting) via till exempel Facebook och bloggar. Det är något som sprider sig i Sverige just nu och det är en ny kanal utöver de vanliga kanalerna. I USA började man använda sociala sajter inom rekrytering för tre år sedan, så det finns många bra case därifrån. Inom HR är det vanligt att man influeras av det som händer i USA.

– Eftersom jobbsajten Monster var värd för konferensen pratar vi mycket om jobbportaler och hur framtiden ser ut för dem samt vilka krav jobbsökare ställer nu och i framtiden. Vi pratar också mycket om Linkedin, eftersom det är en av de viktigaste rekryteringskanalerna.

– Vi går igenom en förändring just nu. Det brukade vara så att företag jobbade med researchföretag för att utveckla sitt ”employer brand”. Men nu handlar det mer om ”employee brand”. Företag måste ändra sin strategi och jobba närmare med marknadsförarna än de gjort tidigare.

Vilken typ av deltagare var med på konferensen?
– Det var många som jobbar med intern HR, rekryteringsföretag och HR-konsulter som vill lära sig mer. Vi hade även bjudit in jobbsökare som var med och gav sina perspektiv.

Vilka är dina bästa tips för rekrytering i sociala medier?
– Det viktigaste är att ha en strategi. Många ser Facebook och Twitter som de viktigaste kanalerna, men din målgrupp kanske inte är jätteaktiv där. Du kanske måste lägga mer vikt på en nischad kanal. Om du är en it-firma kanske du ska investera i att gå med i specifika Linkedin-grupper och få kompetens därifrån i stället.