Bergs School of Communication

Interactive Communication
Ettårig utbildning.
Inriktningar: webbstrateg eller webbkreatör.

Marknadskommunikation
Ettårig utbildning.

www.berghs.se


Hyper Island

Digital Media, Stockholm eller Karlskrona
Tvåårig yrkesutbildning med 30 veckors praktik
Inriktningar: projektledning, utveckling eller design.

Mobile Applications, Karlskrona
Ettårig utbildning med 16 veckors praktik.

Ecommerce Manager, Stockholm
Ettårig utbildning med 14 veckors praktik

Interactive Media, Design & Management, Manchester, Storbritannien
Halvårsutbildning med 12 veckors praktik.

www.hyperisland.se


Övrigt

Konceptutvecklare e-handel, Högskolecentrum Bohuslän, Uddevalla
400 YH-poäng (2 år)

www.hcb.se

Magisterutbildning E-business, Blekinge Tekniska Högskola, distansutbildning
Fristående kurs, 15 poäng
www.bth.se

Media Management
120 poäng, Handelshögskolan i Stockholm

Tvåårig masterutbildning med 20 platser för Handelshögskolan och 20 platser för KTH.
www.hhs.se

Mobil e-handel, Malmö yrkeshögskola
Tvåårig utbildning.

www.yrk.es eller n3p.se