ʼʼJag ser till att lägga energi på rätt sakerʼʼ

Daniel Zeitoun, en av grundarna av Rabble, som utvecklar en mobil plattform för rabattkuponger, lyfter fram Per Holknekt (grundare av klädföretaget Odd Molly) som en före­bild, även om han säger att det finns gott om andra bra förebilder för entreprenörer, i synnerhet i Sverige.

– Per Holknekts resa från skateboardpro till framgångsrik entreprenör inom klädindustrin tror jag till stor del kan tillskrivas att han har valt att gå sin egen väg, låtit ­kreativiteten flöda och inte begränsats av institutioners itutande av hur saker ”borde” göras, säger han.

Hur märks dina förebilder i ditt entreprenörskap?
– Det är nog att jag ser till att ha stor tilltro till det jag gör och ser till att lägga energi på rätt saker. Att jag lyssnar till mina medarbetare och samarbetspartners har en stor del i Rabbles framgångar.

Det var först i samband med att Daniel Zeitoun läste till jurist som han insåg att han var entreprenörstypen. Han hade visserligen tidigare alltid hållit på med en massa projekt parallellt, men under studietiden insåg han att han behövde få utlopp för sin kreativitet utan att behöva anpassa sig för mycket.

– Jag tror att det syntes utifrån och jag har ofta fungerat som bollplank åt vänner både ur ett företags- och ett personlighetsutvecklande perspektiv.