ʼʼMina förebilder finns i närhetenʼʼ

Joel Tönnberg, en av männen bakom Mezmerize-e, ­tänker inte på sig själv som entreprenör. Det är nog främst en beskrivning som andra använder, säger han. Men har han några förebilder?

– Jag inspireras av människor som har en idé och en vilja att genomföra den. Sådana personer finns det många av på olika ­nivåer.

Kanske är det bara så, resonerar han, att han inte tänker på vilka hans förebilder är. För att de är för nära.

– Vi sitter ju hos en inkubator och omges av personer som har startat verksamheter och har mycket erfarenhet som vi har nytta av. De är en slags förebilder, men kanske inte på det sätt man normalt menar med begreppet. På liknande sätt är min bror och kollega Mikael Tönnberg också en form av förebild och inspirationskälla.

Joel Tönnberg saknar inte heller att ha någon tydlig förebild inom entreprenörskap, utan säger att det viktiga är att prata med och lyssna på andra människor som har stor erfarenhet och har gjort en liknande resa som man själv befinner sig på.

– Sedan är det en balans mellan att göra på sitt sätt, efter eget huvud, och att ta in ­andras erfarenheter.