ʼʼDet är oerhört kul och skapar mening för migʼʼ

Hoa Ly har en väldigt specifik förebild, nämligen Steve Jobs. Hoa Ly är en av männen bakom Hoa’s Toolshop, som utvecklar digitala verktyg för beteendeförändring, avsedda för bland andra psykologer och coacher.

– Jag tilltalas framför allt av hur Steve Jobs drevs av värderingar. Jag tror att det är grunden till att han lyckades bygga upp ­Apple på det sättet som han gjorde. Hans fantastiska tal till avgångseleverna vid Stanford University 2005 är något som har satt djupa spår i mig och det är på det sättet som jag vill leva och driva företag, säger Hoa Ly.

Hur märks det i saker som du gör och på det sätt du arbetar?
– För mig handlar saker som jag gör om att göra det för att jag tror på det, men också för att jag älskar att göra det. Jag gör fortfarande många olika saker: driver Hoa’s Toolshop, föreläser i Psykologifabriken, forskar, anordnar klubbar och är DJ. Alla dessa saker gör jag för att jag älskar att göra dem och någonstans tror och hoppas jag att de kommer att sammanföras till något enhetligt.

Vad driver dig i ditt entreprenörskap?
– I Hoa’s Toolshop skapar vi något som vi verkligen tror på, men också något som ger ett större värde för många människor. Att driva något baserat på egna personliga värderingar är något som jag vill ska prägla det vi gör.

När visste du att du var en entreprenör? Eller när tror du att omgivningen såg det?
– Oj, det vet jag inte. För mig handlar saker som Hoa’s Toolshop gör om att det är något som är oerhört kul och skapar mening för mig, inte så mycket om att vara entreprenör.