När medarbetarna på Doberman ska ha uppstartsmöte för ett nytt projekt kan det hända att de får i uppgift att komma med samma färg på kläderna eller att skriva var sin signaturmelodi för projektet. Dobermans vd Lisa Lindström vet att sådana små trick kan förändra atmosfären i ett rum och främja nya tankar.

– Jag tror att det försätter folks hjärnor i ett annat läge. Jag har förvånats över hur man kan försätta en grupp människor i en kreativ situation med ganska små medel. Men det gäller att man går in med stor seriositet och signalerar att nu ska vi göra det här.
Det handlar också mycket om trygghet, menar Lisa Lindström.

– En kreativ kultur är en kultur där man känner stor tillit i att man får bidra med idéer. Där alla får lov att bidra till lösningen, även utanför sitt specifika ansvarsområde.

På Doberman tror man också mycket på att byta miljö. Företaget har en workshoplokal som ligger i ett annat hus, bara ett stenkast från kontoret, dit medarbetarna kan gå för att få nya perspektiv. Man har också vad man kallar en ”thinktank” i Berlin.

De utmaningar som Doberman ställs inför i sina digitala projekt har format Lisa Lindströms syn på vad som är kreativitet.

– Kreativitet för mig är förmågan att kunna lösa problem med många olika infallsvinklar. Att svaret aldrig är bara ett, utan att man hittar flera svar på en fråga. Att inte fastna i en lösning öppnar för att det kan finnas andra sätt att göra saker på.

Just detta förhållningssätt är något som är väldigt viktigt för Dobermans verksamhet. Men för att nå dit krävs också rätt mix av människor.

– Det gäller att rekrytera rätt människor och skapa en mångfald med olika temperament, kompetens och infallsvinklar.

– Respektera att människor är olika och att olika individer behöver olika saker. Någon kanske kommer på idéer när de sitter ensamma med hörlurar vid skärmen, medan någon annan behöver en whiteboard och fyra personer i rummet.

Själv tänker hon bäst tillsammans med andra.

– Jag är en relationskreatör. Jag spånar extremt bra tillsammans med andra. Jag vill kastas in i problem och tycker det är jättetråkigt att förbereda mig. Jag är också nära till genomförande. Att spåna måste leda till att man gör något. Annars är det inte kul.

Hur ser man till att kreativiteten inte falnar?
– Man bör bestämma sig för att det är viktigt att jobba med. Försök att inte göra på samma sätt som du gjorde igår. Man måste se till att ha kreativitet på agendan och att förekomma innan den tar slut.

Som digital byrå jobbar Doberman mycket med prototyper som testas, utvärderas och förbättras. Lisa Lindström tycker att man ska använda det ­tillvägagångssättet även i andra sammanhang.

– Prototyping fungerar bra även i till exempel omstrukturering på ett företag, i lönediskussioner och i andra fysiska processer.

Det gäller även för samhället i stort, tycker Lisa Lindström.

– I vårt skolsystem lär vi oss för mycket att tänka på hur vi ska göra saker och vad det ska bli innan vi gör det. Jag tror att vi borde träna på att bara börja bygga, som barn gör. Det stimulerar kreativiteten.