Forskaren och nätaktivisten Christopher Kullenberg var en av personerna som med hjälp av gamla modem skapade uppkopplingspunkter till internet i Egypten, när Mubarakregimen hade stängt ner nätet i hela landet.

Han är medlem i Telecomix och Juliagruppen och är en efterfrågad expert ­världen över för sitt arbete för ett fritt internet. Han är också doktorand vid Göteborgs universitet.

Så här tänker han kring kreativitet:
”Nätaktivism har stora likheter med hackerkulturen. Inom hackerkulturen finns starka ideal om hur man skapar kreativitet som kommer från öppen källkods-rörelsen. Det handlar om att dela med sig och redogöra för hur man har gjort så att andra kan bygga vidare. Krea­tivitet för mig är därför inte en individuell förmåga utan något som sker kollektivt. Något man skapar ett system för."

– Det är samma sak inom vetenskap och forskning. Man publicerar sina rön för att andra ska kunna ta del av dem och bygga vidare. Likheten mellan forskningsvärlden och hackerkulturen är inte så konstig när man tänker att webben kommer från Cern. Och att grundidén var att dela forskningsdata med varandra.

– Inom nätaktivismkretsar finns också en viss tokighet. Som när vi fick för oss att använda gamla modem för att lösa ­problemet med att internet var släckt i Egypten. För att komma på det krävs att man inte har så mycket respekt för hur man egentligen ska göra.

– Det handlar om att testa galna grejer och se om de fungerar.
Internet har förändrat utgångspunkten för mig att bli kreativ tillsammans med andra. Om jag vill göra något behöver jag aldrig börja från början. Du behöver inte lära dig allt om hur en webbserver fungerar för att bygga en hemsida. Du kan hitta en video på Youtube som guidar dig steg för steg.

– Det gäller också inom politiken. Titta på den arabiska vågen. Internet har gjort det möjligt att skapa ett protokoll för hur en diktator ska störtas. Det är en slags öppen källkods-politik som gör att andra kan ta mallen, använda den och bygga vidare på den. Helt plötsligt inspireras USA och Europa av Mellanöstern i hur politik kan föras.

– Ur det här föds också många inno­vationer, som till exempel när folk på Tahrir-torget i Egypten började få slut på ström i sina mobiltelefoner. Då kom man på att man kunde bygga om lyktstolpar till laddningsstationer för mobiler. Internet gör att vi kan skapa manualer och kopiera tillvägagångssättet.

– Jag tror att vi i framtiden kommer att få en slags Wikipedia­aktivism. I stället för att kräva lösningar av politikerna kan vi skapa dem själva och presentera. Det växer upp en generation som inte nöjer sig med det gamla sättet, utan de vill vara med och skapa lösningarna.

--------------------------------------------------------------------------------
Christoper Kullenberg blev nummer tio på Internetworlds lista över digitala Sveriges mest kreativa personer. Läs mer om listan här.