En otrolig mängd data som vittnar om folks beteenden strömmar genom samhället varje dag. Varje "gilla" på Facebook är viktig information för något företag. Hela tiden skapas information om människors beteenden. Information som översätts till siffror. Men hur ska företagen använda sig av detta? Finns ens den kompetensen?

Det tycker inte Hyper Island, som precis har lanserat en utbildning för digitala datastrateger. Efter att ha följt en stor diskussion på global nivå om bristen på kompetens inom digitala strategier bestämde man sig för att ändra på det.

– Vi utbildar för alla branscher. Alla har behov att kunna tolka den här datan och förbättra sina digitala strategier, säger Johanna Frelin, vd på Hyper Island.

Låter det abstrakt? Johanna Frelin poängterar att Hyper Island redan bedriver en utbildning för utveckling av mobilapplikationer, något som folk inte riktigt såg behovet av tidigare. Nu är mobilappar på allas läppar. Hyper Island tror och hoppas att även denna utbildning kommer bli starkt efterfrågad.

– Statistik ser olika ut beroende på hur man vinklar den. Det måste finnas kompetenta personer som på ett riktigt sätt kan presentera statistik för beslutsfattarna och tillsammans med dem forma strategier. Förändringar sker fort, och man kan inte sitta och vänta på årsrapporter längre om man vill peka ut riktningen för ett företag. Det måste analyseras hela tiden, säger Johanna Frelin.

Finns det branscher som kommer ha särskilt stor nytta av digitala datastrateger?
– Reklambranschen, som vill nå ut med relevant kommunikation är ett exempel. Medieföretag som riktar sig direkt till sina konsumenter är ett annat. Och så förstås alla typer av företag som levererar analyser, avslutar Johanna Frelin.

Fakta

Utbildningen startar i augusti 2012, äger rum på Hyper Island i Stockholm och pågår i 60 veckor.

Här är några områden utbildningen avser att täcka:

  • Utbildningen ska ge insikt i och samarbete med industrier som jobbar med så kallad big data. Till exempel inom områden som försäljning, marknadsföring och kommunikation.
  • Utbildning i digital storytelling, alltså visualisering av data och tekniker för presentation av trender.
  • Sociala, juridiska och etiska aspekter för insamling och användning av data.
  • Trender inom realtidsdata, sociala medier och datadelning.