När andra medier stänger ner sina kommentarsfält på grund av näthat uppmanar Ring P1 sina lyssnare att höra av sig till programmet med sina åsikter och delta i debatten i kommentarsfälten.

Programmet som har 240 000 realtidslyssnare varje dag har gjort sig känt för att ha högt i tak och att värna om allas rätt att uttrycka sin mening, bland annat genom att möjliggöra anonym kommentering.

– Den som har skapat en artikel och ger möjlighet att kommentera kanske också bör ansvara för att följa upp den diskussion som uppstår, säger Gabriel Holmqvist, dialogredaktör för Ring P1.

Medan andra medier inte vet vad de ska göra av sina kommentarer strävar hans radioprogram efter att göra journalistik av dem.

– Det finns alltid intressanta kommentarer. Uppvärdera dem! Ring P1 försöker att lyfta in kommentarer från nätet i programmet och vice versa. På så sätt får man olika kommunikationssätt att samverka, säger han.

Gabriel Holmqvist jobbar med programmets digitala plattformar och en del av hans arbete handlar om att försöka skapa ett schysst debattklimat på hemsidan, Facebook och Twitter

– Det är ett ständigt pågående arbete att skapa en god samtalston på nätet. Ett bra samtal kännetecknas ju av närvaro, engagemang och intresse. Då får man också försöka att visa det själv, menar han.

Innan man öppnar sina kommentarsfält bör man dock fråga sig vad man egentligen vill ha ut av kommentarerna. Sedan bör man avgränsa genom att ställa frågor som ramar in vad som ska debatteras.

– Gör man tydligt vad som debatteras kan man hävda ”off topic” när det dyker upp kommentarer som inte hör till ämnet. Och vad som då är ”on topic” måste vara tydligt från början, säger Gabriel Holmqvist.

När man fått en hygglig samtalston gäller det att behålla den. Och det gör man bäst genom att fortsätta ställa motfrågor och visa andra debattörer att man tar deras inlägg på allvar.

– Har man bett om kommentarer bör man också visa att man är intresserad av vad folk skriver. Ett såndant intresse tror jag också kan bidra till att debattonen på nätet blir bättre.

Vad ska man göra när en debatt är på väg att spåra ur?

– Markera direkt genom att till exempel skriva ”tänk på samtalstonen”. Man kan föreslå nya vinklar på ämnet som diskuteras för att på så vis få debatten i rätt spår igen.

Fungerar det?

– Absolut. Det är också ett kvitto på att det här sättet att jobba fungerar, säger Gabriel Holmqvist.