Brit Stakston och jag har varit digitalt bekanta och följt varandras flöden på nätet i fem, sex år. Men denna vinterdag på kafé Bianchi är första gången vi träffas.

På nätet har jag fått en tydlig bild av hennes ­personlighet: klok, lugn och verbal. Hon verkar tycka om att förklara saker och skriver ofta långa blogginlägg. Och det som kanske mest väckt min nyfikenhet: Hon är inte rädd att sticka ut hakan. Flera gånger har hon utmanat branschkollegor och sam­arbetspartners i diskussioner på Twitter och i bloggen.

Internetbilden av Brit Stakston visar sig stämma ganska bra. Hon talar snabbt men genomtänkt och det är uppenbart att hon har reflekterat mycket kring det hon pratar om.

Hur kom det sig att du började jobba med ­sociala medier?

– Jag har haft förmånen att vara en av de män­niskor som kunnat använda verktygen i mitt arbete och leka med det här från början. Från 1996 till 2003 jobbade jag med att digitalt presentera information om att studera och arbeta utomlands. Den första versionen var en cd-rom. Sedan tog vi fram en sajt och en community. Vi låg väldigt i framkant, berättar Brit Stakston.

På Centrum för Internationellt Ungdoms­utbyte, som organisationen hette, var det övergripande målet att öka internationaliseringen. Fler möten mellan länder hjälper människor att få en bättre förståelse för varandra, anser Brit Stakston.

– Min drivkraft var att ge människor möjlighet att i mötet med andra, i en ny kontext, förstå både sig själva och sin omgivning. Det är bra för världen när vi förstår varandra.

Och precis som utlandsvistelse berikar människors syn på varandra, gör även internet det. Brit Stakston beskriver sig själv som ”oerhört cyber­optimistisk”. Hon anser att digitaliseringen på­verkar samhällsutvecklingen positivt.

– Jag tror det är av godo att vi har fått den här plattformen. Det hjälper oss att få en holistisk syn på världen. Det ger inblick i människors olika förhållanden. Det är lika viktigt för den individuella utvecklingen och samhällsutvecklingen som läsförståelse har varit. Vi får hjälpa andra att inte vara digitala analfabeter.

Det senaste året har det hänt mycket med mognaden inom sociala medier, anser Brit Stakston.

– Det viktigaste nu är att se till att sociala medier blir en ledningsfråga. Det måste diskuteras av verksamhetens ledning. Man måste ge tid och kompetens för utveckling. Ge tid till projekt, till att testa och att hitta rutiner. Och vi måste våga adressera farhågorna också.

Strategin för sociala medier bör dessutom vara synkad med affären.

– Hur ska affären förändras? Vad behöver vi komplettera vårt erbjudande med? Ett exempel är tv-branschen, där man behöver gå mot att inte bara sända tv utan även erbjuda en samtalsplattform.

Iutvecklingsarbetet är det viktigt att släppa in användarna. Brit Stakston tipsar om en enkel möjlighet på Facebook som är underutnyttjad: Möjligheten att göra stängda, hemliga grupper där man kan jobba med fokusgrupper. I en sådan grupp kan man knyta till sig ambassadörer. Man kan låta dem få ta del av nyheter tidigt, bjuda in till besök hos verksamheten – kort sagt dra nytta av ambassadörerna på ett smart sätt.

– Kommunikation planeras inifrån och ut. Det kommer vi att fortsätta göra. Men det finns en trygghet i att ha fokusgrupper online som får vara med och tycka till.

Sida 2 / 5

Innehållsförteckning