Öppet system passar OK

När den ekonomiska föreningen OK skulle lansera ut­bild­nings­­portalen OK Akademin stod valet mellan två publiceringssystem: ­Episerver och Drupal.

Valet föll slutligen på Drupal. Att använda ett kooperativt verktyg rimmar väl med OK:s principer.

– Det viktigaste när man väljer ­publiceringssystem är inte vad som finns just nu, utan hur utvecklingen ser ut framåt. Det gäller att inte hamna i en återvändsgränd, säger Anna Marinder, ansvarig för information och organisationsutveckling på OK.

OK har 1,1 miljoner medlemmar i Sverige, varav 350 är förtroendevalda. För att erbjuda de förtroendevalda kompetensutveckling på nätet beslöt man att dra igång utbildningsportalen OK Akademi.

– Vi började med att titta på två olika system: Episerver, eftersom vi använder det för OK.se, och Drupal, eftersom vår produktionsbyrå jobbar med det.

Det viktigaste i granskningen av verktygen var vilka funktioner OK skulle kunna få ut av dem.
– Själva systemet är inte det som kostar mest när man bygger en utbildningsportal, utan utvecklingen av innehållet. Därför har priset inte varit avgörande för vårt val, säger Anna Marinder.

I arbetet med huvudsajten OK.se är OK nöjt med att använda Episerver. Men när man granskade möjligheterna att bygga en kompetens­utvecklingsportal i Episerver insåg man att det fanns begränsningar.

– Episerver är ett färdigt system. Vem som helst kan inte gå in och bygga, något man kan i Drupal. Drupal är byggt av moduler och det är enklare att lägga till saker. Det ger oss större möjligheter att utveckla sajten utan att behöva bygga om, ­säger Anna Marinder.

Drupal har också bra funktioner för nätverk och communities, vilket passade i detta projekt. Dessutom stämmer konceptet med öppen källkod bra överens med OK:s kooperativa grundvärderingar.

– Man gör saker tillsammans. En av de sju grundprinciperna i en kooperation är att man ska dokumentera och delge andra det man har lärt sig. Och det är Drupal i ett nötskal, säger Anna Marinder.
OK Akademis hemsida byggdes i Drupal och lanserades i slutet av maj i år.

Har Drupal motsvarat förväntningarna hittills?
– Ja, absolut. Det finns väldiga möjligheter att utveckla nya moduler, the sky is the limit. Man kan börja med att titta på vad som redan finns, kanske finns det någon som har gjort något liknande. Det är det som är så häftigt med öppen källkod.

Fakta

Följer systemet webbstandarder?

Finns det tilläggsmoduler som är utvecklade till verktyget?

Får ni rätt till källkoden? Det underlättar den dag ni vill byta leverantör.

Billigast är inte alltid bäst – kostnaden består ofta av fler delar än inköpspriset. Ta med prisfrågan när ni tar referenser.