Modern för halva priset eller konservativ för det dubbla? Det valet stod Jernhusen inför för en tid sedan.
– Ska jag visa att jag är en modern kvinna och välja open source? Vad kommer man att tycka om mig, som ska vara innovativ och kreativ, om jag i stället väljer ett av licensprogrammen?

Det var tankarna som for runt i Cajsa Lindgårdhs ­huvud inför valet av cms, publiceringssystem, för Jernhusens nya webbplats.

Tankarna handlade såklart om öppen källkod kontra ”traditionella” publiceringssystem och när valet slutligen gjordes i juni i år föll det på det senare. Främst av gammal vana, något som inte kan underskattas när det handlar om medarbetare och publiceringssystem, menar ­Cajsa Lindgårdh, som är projektledare för den nya ­externwebben på Jernhusen.

Men det är vägen fram till beslutet som är det intressanta i det här fallet.

– Hade jag vetat när vi startade projektet att vi inte skulle ha någon webbyrå med från början, eller att vi skulle byta cms, hade jag kanske haft en annan plan, säger Cajsa Lindgårdh, som även jobbar som kommunikatör för järnvägsstationer på Jernhusen.

Nu tänker du, järnvägsstationer? Och vad är Jernhusen? Jernhusen äger och förvaltar de flesta stationerna längs de svenska järnvägarna. Företaget äger också det stora kontorskomplex i Stockholms centrum där det har sitt kontor och det är där Cajsa ­Lindgårdh möter Internetworld.

I samma hus sitter även Svenska Dagbladet, Aftonbladet och ett antal ­andra ­företag. Från huset ser man bland annat ut över Stockholms stationshus, som Jernhusen har många nya ­planer för.

Som ett led i varumärkesarbetet, där Jernhusen vill komma närmare resenärerna och koppla ihop sitt namn med stationshusen, satsar man på att utveckla en ny webbplats. Och i samband med det var det också dags att se över publiceringssystemet.

I dag använder företaget en äldre installation av Episerver, version 4, som har gjort sitt. I senare versioner av samma system har exempelvis redaktörssystemet blivit enklare att hantera. Jernhusen har också funderat på att köpa in modulen Composer, en dra och släpp-editor, som bara är kompatibel med den senaste versionen av Episerver.

– Vi vill uppgradera för att kunna dra nytta av nya funktioner. Och externwebben ska inte släpa efter vårt intranät, som ligger på version 5, säger Cajsa Lindgårdh.

I skrivande stund har Jernhusen bestämt sig för en webbyrå och ett cms, men redan i början av 2010 ­började arbetet med ett start-pm för en ny externwebb. Det byggde på den varumärkesplattform och den nya grafiska profil som Jernhusen hade tagit fram tillsammans med byrån Identity Works.

Det ledde fram till beslutet om ett omtag på externwebben. I pm:et ­definieras fem huvudfaser för projektet (se faktarutan här nedanför), där de första tre faserna är avklarade och Jernhusen nu är inne i fas fyra.

Övergripande sker webbprojektet i två delar. I den första ligger fokus på utveckling av webbplatsen med innehåll som information om stationer och relationer med besökarna. I nästa steg, som inte ligger inom någon nära förestående framtid, planeras det för transaktionstjänster, exempelvis bokningstjänster och försäljning.

Det huvudsakliga skälet till att Jern­husen satsar på en ny webbplats är just att företaget har lanserat en ny identitet och genomgår stora förändringar vad gäller inriktning och mål. Digitala medier kommer att spela en avgörande roll i förnyelsen. ”Jernhusens digitala närvaro ska gå från att vara informationsstödjande till affärsstödjande”, står det att läsa i start-pm:et.

Lagom till dess att Identity Works hade ­tagit fram designskisserna våren 2011 stod Jernhusen utan webbyrå. Den byrå man hade arbetat med tidigare släppte webbdelen för att fokusera på reklam. Helt plötsligt hade Jernhusen ingen produktionspartner.

– Vi har varit ganska duktiga på att lägga en plan för vad vi vill göra. Att tids­planerna spricker två gånger, det händer den ­bästa. Inget cms och ingen webbpartner i april (2011) och vi hade bestämt oss för att lansera i juni. Nej, vi skjuter på lanseringen, bestämde vi då. Vi hade ju en sajt, ­säger Cajsa Lindgårdh.

Ett annat skäl till att Jernhusen utvecklar en ny webbplats är att företaget vill kunna samla webben på en och samma plats igen. Jernhusen är en organisation med flera kravställare internt, bland de 225 medarbetarna, och under åren har det vuxit fram en ­massa egna webb­sidor för verksamheter och projekt runtom i landet.

– Det gäller att hitta en balans mellan ”Ska vi stärka varumärket på ett ställe” och ”Ska vi sprida ut innehåll på olika sajter?” Vi började också nosa på sociala medier och förstod att ”nu måste vi tänka till”.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Augusti-september 2010
Strategi. Tillsammans med varumärkesbyrån Identity Works tar Jernhusen fram en ny digital strategi.

30 september-10 januari 2010
Intervjuer. Identity Works intervjuar personer för att få fram kravställan internt och tar fram wireframes, funktionsskisser för webbplatsen, och en sitemap, översikt, för sajten.

14 februari- 30 juni 2011
Form. Justeringar av funktionsskisser och krav. Textbyrån Appelberg börjar jobba med innehåll och sökmotoroptimering för texter tillsammans med lokalredaktörerna. Designskisserna klara. Jernhusen tar beslut om ny webbyråpartner.

15 augusti
Produktion. I webbyråns regi i samarbete med Jernhusen. Målet är att arbetet ska vara klart i slutet av oktober.

Oktober 2011
Utbildning. Webbyrån ­utbildar lokalredaktörerna i Episerver 6.

1. Uppstart och projektplanering. I den här fasen kom man fram till ­projektplan, tidsplan, organisation och arbetsprocess.
2. Koncept. Struktur, funktion och innehåll för sajten.
3. Design.
4. Produktion av sajten.
5. Lansering. Tester, driftsättning, internutbildning och innehållspublicering.