– Vi älskar Facebook. Vi hatar och älskar Facebook, säger Jarno Vanhatapio, Nelly.com, skämtsamt.

Nelly.com, som grundades 2003 i Jarno Vanhatapios lägenhet i Borås, var sent ute på Facebook men jobbar i dag mycket och målmedvetet med plattformen. På Fblistan.se, som listar de största Facebooksidorna i Sverige, ligger Nelly på en fjärde plats.

Företaget har en person som jobbar halvtid med att sköta sidan. De interna reglerna för Facebookaktiviteten är tydliga:

  • 1. Vi är medvetna om att vi inkräktar på våra vänners privata tid.
  • 2. Vi är jämlika med fansen på Facebook och vi älskar våra fans.
  • 3. Vi spammar inte våra vänner.
  • 4. Våra vänner får bestämma vad Nellys Facebook är för dem och för oss.
  • 5. Vi uppmuntrar och särbehandlar våra fans.
  • 6. Vi frågar våra fans vad de tycker.
  • 7. Alla inlägg ska ha minst 100 likes.
  • 8. Vi hårdsäljer inte på Facebook.
  • 9. Vi frågar efter det uppenbara.
  • 10. Vi svarar snabbt.

När Nelly.com frågade vad kunderna vill ha på Facebooksidan toppade rabatter, följt av inspiration och förhandsinformation.

Nelly.com har drygt 180 000 fans på sin Facebooksida och Jarno Vanhatapio visar att företaget på det sättet når 16 miljoner vänner.
– Facebookannonsering är billigt för offline-företag, men dyrt för online-företag, säger Jarno Vanhatapio och menar att det är billig annonsering i jämförelse med tv-reklam och annonser i tidningar, men att det har blivit avsevärt dyrare senaste tiden.
– Kostnaden har ökat 74 procent de senaste 12 månaderna, säger han.

Nelly.com mäter allting otroligt noga och Jarno Vanhatapio visar en lista över den mest lönsamma annonseringen för företaget under 2010. Den toppas av sökoptimering och har Facebookannonser på tredje plats.

När Nelly.com exempelvis ska lanseras i ett nytt land är dock Facebookannonsering inte det mest effektiva. Den måste då föregås av annan typ av marknadsföring, som traditionell tv-reklam exempelvis.
– Facebook behöver en aura av annan annonsering, säger Jarno Vanhatapio.

Någon butik på Facebook har Nelly.com inte.
– Vi utvecklade en shop inne på Facebook som var klar i november. Då upptäckte vi att den var värdelös, det var en avskalad version av Nelly.com som var trög. Vi ska jobba lite till på den så att den blir bra.
– Det ska vara kvalitet i allt vi gör på Facebook, säger Jarno Vanhatapio.
Han poängterar också vikten av att inte ställa frågor som kräver tankearbete på Facebooksidan.
– Det ska gå snabbt för fansen att svara.

Jarno Vanhatapio får en fråga från publiken om Nelly.coms policy för klagomål och kundärenden på Facebook. Finns det någon sådan och hur ser den ut i så fall?
– Vi velar lite i frågan. Vi vill inte att Facebooksidan ska bli en kundtjänstsida. Andra medlemmar klagar när det dyker upp kundtjänstärenden där. Och kunder får mycket snabbare och bättre kundservice via ”den vanliga kanalen”.