Facebook är ofta det första sociala medium företag satsar på. Med miljontals aktiva svenska användare har det länge varit en självklar kommunikationskanal.

Men hur självklar är den egentligen? Det är inte längre något självändamål att ”finnas på Facebook”, kommunikationen måste tåla att utvärderas med samma krav som andra kommunikationskanaler.

Att helt enkelt räkna Gilla-markeringar har kanske räckt för att motivera satsningen hittills, men vad säger det? Precis som när det gäller besökare på sajten eller prenumeranter på nyhetsbrevet är inte antalet det viktigaste. Relationerna bakom siffrorna, och resultat i form av fler affärer, är trots allt det mest centrala.

För att kunna mäta rätt saker och dra fler slutsatser ­måste du använda rätt verktyg. Och du måste använda dem på rätt sätt. Du kan börja med att titta på vad Facebooks eget statistikverktyg har att erbjuda.

Alla Facebooksidor har tillgång till ett kostnadsfritt statistikverktyg. Det visar information om användare och interaktioner, men utan att bli särskilt djupgående. Du kan få svar på en hel del ”hur många-frågor”, men inte så många ”hur-” eller ”varför-frågor”. Det är dock en bra början för att enkelt hitta trender på Facebooksidan.


1.
Börja med att gå in på din ­eller företagets Facebooksida som du vill veta mer om och klicka på länken ”Visa statistik”. Den hittar du i högerspalten på förstasidan.

Bakom länken ”Visa statistik” på din Facebooksida döljer sig information om användarnas agerande på sidan.

2. Överst på statistiksidan väljer du för vilket datumintervall
du vill se statistik (se bild ovan). Längst uppe till höger kan du välja att exportera statistiken för en viss period, som en Excel- eller csv-fil för vidare manuell bearbetning.

2. Statistik, datumintervaller. Här väljer du bland annat för vilken tidsperiod du vill se statistik. I menyn till väns­ter kan du även få fördjupad information om användare och interaktion (se steg 3 och 4 här nedan).

Under rubriken Användare
Nyckeltal: De tre nyckeltalen för användarna är nya gilla-markeringar, gilla-markeringar totalt och aktiva användare per månad. Bredvid siffran visas den procentuella förändringen jämfört med före­gående period. Om du till exempel har valt att visa statistik för de senaste 14 ­dagarna jämförs nyckeltalen med 14-dagarsperioden innan dess.

Diagram: Här visas en sammanfattning av hur antalet aktiva användare har förändrats under den aktuella perioden. Håller du muspilen över linjerna i diagram­met ser du det exakta antalet för varje dag.

Under rubriken Interaktioner
Nyckeltal: Nyckeltalen här är antalet visningar av inlägg och antalet reaktioner på dem (kommentarer och Gilla-markeringar). Även här visas den procentuella förändringen från föregående period till höger om nyckeltalet.

Diagram: Här visas antalet Gilla-markeringar och antalet kommentarer separat.

3. För att se mer fördjupad information om användarna klickar du på ”Användare” i menyn till vänster. Du kan se uppdelningen av vad de aktiva användarna faktiskt har gjort, dag för dag, och hur både Gilla- och Sluta gilla-markeringar har utvecklats över tiden.


3. Statistik, demografi. Ett intressant diagram att studera.

Ett riktigt intressant diagram är Demografi (se bild 3), där du kan se fördelningen mellan olika åldersgrupper och kön i respektive åldersgrupp. Även en topplista över länder, städer och språk kan vara intressant att gå igenom då och då.

4. För att följa upp innehållet i kommunikationen klickar du på ”Interaktioner” i menyn till vänster. Då visas ett par diagram för utvecklingen av interaktionerna på sidan samt en tabell över alla logginlägg, fotoalbum och liknande.


4. Statistik, meddelanden.Tabellen visar alla ­logginlägg, fotoalbum med mera.

I tabellen kan du se hur många gånger inlägget har visats och hur stor responsen har varit (alltså antalet kommentarer och Gilla-markeringar). Klicka på ett inlägg för att se hur det ser ut.