Omniclouds tre grundare drev en konsultverksamhet inom webbutveckling under flera år, samtidigt som de pluggade. Med tiden fick de många idéer som de kände kunde bli skalbara produkter.

Per Jonsson, en av Omniclouds grundare.– Vi hade mycket driv och kände att vi måste kunna göra något av någon av våra idéer. Vi ville bygga ett produktbolag och insåg att det skiljde sig mycket från ett konsultföretag, därför sökte vi oss till inkubatorn, säger Per Jonsson, en av Omniclouds grundare.
Inkubatorn, Lead, har en rigorös antagningsprocess för att sålla fram de företag som har stor tillväxtpoten­tial och bra affärsidé.

– Det började med att vi träffade Leads vd våren 2010. Det ledde sedan till att vi började en förinkuberingsprocess samma sommar. Den innebär att du får sitta hos inkubatorn och ta del av miljön och coacherna i sex månader innan du blir antagen, säger Per Jonsson.

Syftet är att se om inkubatorns arbetssätt passar ­företaget och om inkubatorn känner att det finns ­potential i företaget. Omnicloud blev ­antaget och ockuperar nu två rum i Leads lokaler i Linköping.

– Det finns rum i lite olika storlekar, mellan 10 och 30 kvadratmeter, och gemensamma ytor, så det liknar ett kontorshotell i upplägget. Vi är totalt ett tjugotal bolag som sitter i lokalerna i Linköping, säger Per Jonsson.

Hur mycket kontakt har ni med de andra företagen?
– De företag vi har mest utbyte med är de som befinner sig i en liknande situation, det vill säga grundare i vår ålder som sysslar med liknande saker och som inte har byggt bolag tidigare.
Vad betalar ni för att sitta hos Lead?

– Det kostar inte mycket, det är subventionerat. Vi har ingen hyra utan betalar en avgift för tjänsterna vi får av Lead. Avgiften ligger på 2 400 kronor per månad under de första sex månaderna och därefter på 4 000 kronor per månad.

Vilken hjälp får ni?
– Varje bolag får en affärscoach som man har tillgång till ungefär en halvdag per vecka. Med den personen gör vi en Temoh-plan och har löpande avstämningar.

Temoh-planen är ett verktyg som Lead har tagit fram och som innebär att mätbara mål sätts upp för företaget inom områdena teknik, ekonomi, marknad, organisation och humaniora.
– Man börjar med att sätta ett mål för var man ska vara om tre år när man är klar med processen hos inkubatorn. ­Sedan går man baklänges, ju närmare i tiden desto mer konkret mål kan man sätta, säger Per Jonsson.

Omnicloud och affärscoachen diskuterar sedan löpande vilka aktiviteter som behöver utföras för att nå målen.
– På så sätt får vi ett bollplank med väldigt mycket insyn. Vår affärscoach Jonas Lindqvist har själv drivit ett mjukvarubolag, så han kan webben och vet vad som fungerar där. Det är viktigt eftersom det är svårt för någon från en annan bransch att förstå hur man når ut i allt brus som finns. Våra möten är lite som att gå till psykologen: Han ställer frågor som får oss att förstå vad det är som behöver göras. 

Hur har ni tänkt kring samarbetet med inkubatorn?

– Lead har en treårig process, som i vårt fall skulle kunna bli något kortare. Vi är ju ett internetbolag, och då fattar man ganska fort om idén är bärkraftig eftersom det är kortare ledtider än inom många andra branscher. Och när processen är klar, när vi har nått fram till målet i Temoh-planen, är vi redo att flytta ut.

Vilka råd har du till andra som funderar på att jobba tillsammans med en inkubator? 
– Förvänta er inte att inkubatorn ska göra allt åt er. De är bara ett stöd. Entreprenörerna måste finnas i bolaget, inkubatorn ska inte driva bolaget åt er. Är ni förnöjsamma av naturen kan det ha en hämmande verkan att sitta hos en inkubator.

Per Jonsson anser även att det är viktigt att vara medveten om att en generell inkubator inte kan erbjuda alla olika typer av bolag specialanpassade arbetsverktyg.
– Bolagen hos vår inkubator ser väldigt olika ut, inkubatorn har inget renodlat verktyg för webbolag. Genom kontakter i USA har vi hittat en princip som kallas lean startup, och den jobbar vi med parallellt med Temoh-planen.

Har inkubatorn några sär­skilda krav på er och bolaget?

– De har ett uppflyttningsmöte efter sex månader och halvtidsavstämning efter 18 månader. Då stämmer de av mot ­planen och ser om målen är uppfyllda. Om inte får vi chans att bättra oss och komplettera, annars fryser de samarbetet.

Ställer de några krav mellan uppflyttningsmötena?
– Ja, vi måste lägga upp Temoh-planen och exekvera enligt den. Det finns grundare som kan ha svårt att lyssna på externa råd och då säger inkubatorn ifrån. Men så länge vi gör de saker som de kräver och lyssnar på deras återkoppling får vi vår frihet. Om man inte gör det går de nog in och detaljstyr mer, men det gör de inte med oss. De hjälper oss bara att vara mer långsiktiga än vad vi skulle ha varit annars, säger Per Jonsson.

Omniclouds bästa tips för att komma igång som webbolag:

  • Försök att hitta lösningar för att kunna skala upp tekniskt utan att öka personalstyrkan. Det kostar att anställa personal och idéer som inte kan växa med hjälp av teknik utan bara med mer personal är ofta inte så ­lönsamma.
  • Se till att ha nyckelkompetenserna i företaget. Ska ni starta webb­bolag är det a och o att någon av grundarna har utvecklingskompetens. Kunddriven utveckling av er produkt är en kontinuerlig process och det innebär att ni måste ha en löpande utveckling av produkten. Då fungerar det inte att lägga ut beställningar då och då.
  • Underskatta inte hur lång tid saker tar. Vissa webbentreprenörer tror att det bara är att slänga upp en hemsida och så är det klart. Riktigt bra produkter utvecklas tillsammans med kunderna och den processen kan ta tid.
  • Ha självdistans. När ni bygger bolaget är det viktigt att ni kan sätta er ner i teamet och gå igenom vilka missar ni har gjort utan att någon tar kritiken personligt.
  • Lyssna på kundens behov. Den affärsplan ni har från början är aldrig den slutgiltiga, den består bara av ­hypoteser och dem måste ni om­pröva hela tiden.
  • Läs och förstå två böcker: ”The Lean Startup” av Eric Ries och ”The Four Steps to the Epiphany” av ­Steven Gary Blank.

Fakta

Hamnade på femte plats på Internetworlds entreprenörslista 2011
Namn: Omnicloud (bytte namn från Starta­webbhotell.se i och med den internationella lanseringen i september 2011).
Startades: 2010. Den svenska delen lanserades i februari 2011 och den internationella ­delen i september 2011.
Omsättning: 107 000 kronor under 2010. Prognosen för 2011 ligger på 700 000 kronor.
Antal anställda: Tre.
Ort: Linköping.
Antal partners som säljer till slutkund: Runt 120 stycken. Varje partner snittar på två till tre slutkunder i dagsläget.
Ägare: Grundarna Per Jonsson, Daniel Marklund och Hannes Landeholm.
Verksamhet: Omnicloud är en tjänst som riktar sig till webbyråer och frilansade webbkonsulter och låter dem erbjuda molntjänster till sina slutkunder. Omniclouds partner erbjuder molntjänsterna under eget varumärke och sätter själva priset gentemot slutkunderna. Sedan delas vinsten med Omnicloud.
Övrigt: Per Jonsson, Daniel Marklund och Hannes Landeholm hamnade på femte plats på Internetworlds entreprenörsrakning i år.