Spotify, Skype, Klarna, Soundcloud, Bambuser. Listan på omtalade it-startupföretag med ­rötterna i Sverige kan göras lång. Men varför har ett land som annars är mest känt för orörda skogsmarker och högt skattetryck fått en så framskjuten position i internetvärlden?

Laurel Bowden, partner på riskkapitaljätten Greylock, menar att det till stor del beror på att vi är så få.

– I många andra europeiska länder, Storbritannien till exempel, är den inhemska marknaden tillräckligt stor för nästan vilket internetföretag som helst. Så är det inte i Sverige. Här måste en ­entreprenör tänka på världsmarknaden direkt.

Det finns uppenbara paralleller ett par hundra mil åt sydöst. Israel är ett annat land som, sin ringa storlek till trots, har gjort rejält avtryck i ­teknik- och webbvärlden. Förutsättningarna där är på många sätt desamma som i Sverige, menar Laurel Bowden.

– I båda fallen är lokalbefolkningen liten, ­vilket ger ett utåtriktat perspektiv. Dessutom är ingenjörskunskaper högt ansedda i både Sverige och Israel, säger hon.

Laurel Bowden är mer kvalificerad än de ­flesta att ha åsikter i frågan. Greylock Partners är ett av internetvärldens största och mest ansedda risk­kapitalföretag, med ägarandelar i bland annat ­Facebook, Linkedin, Airbnb, Tumblr och svenska Wrapp.

Tillsammans med en handfull kollegor ansvarar Laurel Bowden för Greylocks investeringar i europeiska och israeliska teknik- och internet­bolag. ­Totalt handlar det om en fond på 160 miljoner dollar, öronmärkta för just Europa och Israel. ­Tidigare arbetade hon för det israeliska riskkapitalbolaget ­Jerusalem Venture Partners och var där en av de första att satsa pengar i svenska Qliktech.

Laurel Bowden är i Stockholm för att tala på ­inkubatorn Stings startupdag. Dessutom är hon på jakt efter nya investeringar. Möten med en rad svenska internetföretag finns inbokade, för att sondera intresset för att bli en del i Greylocks portfölj.

Vilka företag då? Laurel Bowden ler och skakar på huvudet. Det förblir en affärshemlighet till dess att investeringarna är klara.

– Generellt kan jag säga att vi letar efter disruption. Företag som har potential att helt förändra förutsättningarna i sin bransch.

Som exempel nämner hon danska Justeat, som Greylock är delägare i sedan 2011. Det är en webbtjänst för att beställa snabbmat, till exempel pizza eller sushi, med mer än 15 000 uppkopplade restauranger världen över.

– Allt som handlar om marknadsplatser, att ta traditionellt nedkopplade branscher och hjälpa dem ut på nätet, är intressant för oss, säger Laurel Bowden.

Överlag är Laurel Bowden imponerad av den svenska internet- och startupscenen. Här finns en sällsynt förmåga att presentera tekniskt komplicerade tjänster på ett tilltalande och begripligt vis, säger hon.

– Det finns ett starkt fokus på teknik och ingenjörskonst, men också en stor medvetenhet om marknadsföring, design och användarvänlighet.

Fakta

Gör: Ansvarar för ­europeiska och israeliska internet- och teknikinvesteringar hos Greylock Partners, ett av världens mest tongivande riskkapitalbolag.

Bakgrund: Tidigare ansvarig för europeiska investeringar på Jerusalem Venture Partners. Investerade tidigt pengar i svenska Qliktech, som i dag är noterat på Nasdaqbörsen.Uppvuxen i Sydafrika men bosatt i ­London.

På kapitaljakt? Tänk efter före!
På Sting days i Stockholm i maj talade Laurel Bowden på ­temat ”Vad entreprenörer och investerare bör veta om varandra”. Särskilt tre saker menar hon är viktiga för entreprenörer att tänka på innan de tar emot pengar.

1. Säg inte ja utan eftertanke
Tänk efter ordentligt innan du släpper in ett stort riskkapital­företag i din verksamhet. I många fall går finansieringen att lösa på annat håll. Handlar det om relativt små summor pengar kan ett lån eller att ta hjälp av en affärsängel vara att föredra, menar ­Laurel Bowden. Med riskkapital kommer förväntningar och du tvingas ta hänsyn till krav och önskemål från en helt ny sam­arbetspartner.

2. Se det som ett giftermål
Du kan ge dina anställda sparken om de inte håller måttet.

Du kan byta ut din vd om han eller hon inte sköter sig. Men att bli av med en investerare är svårt, för att inte säga omöjligt. Att ta in en riskkapitalist i företaget är att betrakta som ett giftermål, säger Laurel Bowden.

Den partner du väljer kommer att vara med dig under lång tid framöver.

3. Välj individer, inte företag
Det är lätt att bli bländad av namnkunniga investerare med ägarintressen i internetvärldens jätteföretag. Men viktigare är att de individer du kommer ha att göra med känns pålitliga och delar din grundsyn på verksamheten.

En bra personlig relation med dina investerare kan vara helt avgörande för framgången, och är minst lika viktig som en rättvis värdering av ditt bolag.