Det har antagligen aldrig funnits lika många ­aktiviteter kopplade till entreprenörskap i den svenska huvudstaden som nu. Heta startupföretag bjuder in både varandra och andra till träffar i mer eller mindre seriös inramning. Hos inkubatorer och på coworking-kontor anordnas seminarier, ­föreläsningar och event. Det blir tydligt att entreprenörerna ser varandra som medhjälpare snarare än som konkurrenter och att möjligheterna till samarbeten och erfarenhetsutbyten är stora.

På Alsnögatan på Södermalm har e-handelstjänsten Tictail sitt kontor. De valde mellan ­Silicon Valley och Stockholm för sin etablering. Valet föll på Stockholm, bland annat för tillgången till kompetens och nätverk. Vd:n och medgrundaren Carl Waldekrantz är också en av ini­tiativtagarna till Stockholm Startups, ett löst sammansatt nätverk av startupföretag i Stockholm med ­fokus på erfarenhetsutbyte, regelbundna event och fester. Men att umgås med andra ­entreprenörer i organiserad form är inte alltid en självklarhet.

– Stockholm som plats att vara på för ett bolag är oöverträffad. Det finns en stor källa av talang att tillgå. Det finns ett community och folk delar idéer och tjänster, men vi har varit väldigt svenska med vårt startupcommunity. Vi pratar aldrig om det ­offentligt. Det sker informellt och under radarn. Idén med Stockholm startups var att ta något som redan finns och pågår, ge det ett namn och börja dokumentera det.

Enligt Carl Waldekrantz är många av startupbolagen i Stockholm att betrakta som underdogs jämfört med betydligt mer resursstarka konkurrenter i till exempel Tyskland och Storbritannien, där stora inhemska marknader finns.

– Det är ett litet land och en liten marknad och just därför tänker vi från dag ett hur bolaget ska skala i hela världen. Vi slår underifrån, men med ­ambitionen att förändra världen. Vi är inte 200 personer, vi är 9, men vi tävlar mot bolag med 150 anställda.

Betydelsen av nätverk och erfarenhetsutbyten som en viktig del i att skapa ett gynnsamt klimat för innovationer och entreprenörskap är förstås inte ny. Samtidigt är det inte alltid lätt att hitta de platser och sammanhang där utbytet kan äga rum. Den fysiska infrastrukturen är ofta avgörande och den som lyckas sammanföra både inspirerande miljöer och människor ligger bra till för att bli en hotspot i entreprenörscommunityt.

Den första tanken när vi kliver in i Entreprenörskyrkan på Idungatan är att vi har kommit till just en sådan plats. En gammal kyrkobyggnad har byggts om till öppna kontorslokaler i flera plan och den höga takhöjden verkar ge utrymme för stora idéer. Ett gäng entreprenörsbolag hyr platser här och det arrangeras regelbundet olika event. Petra Jonsson, Jesper Lindmarker och Jesper Lejfjord driver ­Entreprenörskyrkan och är själva entreprenörer.

– Vi tre ville ha ett kontor att sitta på. Vi driver bolag alla tre och jag satt här tidigare när det drevs på ett liknande sätt. Vi tog över projektet som var betydligt större och krångligare än vi tänkt, säger Petra Jonsson.

– Jag hade inte gjort något liknande innan. Vi tänkte att ”hur svårt kan det vara”, fortsätter Jesper Lindmarker.

Från början var tanken att Entreprenörskyrkans hyresgäster skulle vara entreprenörsbolag med ­fokus på socialt entreprenörskap. Senare breddades målgruppen och Entreprenörskyrkan blev en del av den stora coworking-rörelse som nu växer världen över.

– När vi var i New York insåg vi att det är en jätterörelse med coworking-ställen. Vi insåg också att drivkrafterna för att vara entreprenör och driva bolag inte skiljer sig så mycket från andra ställen i världen, säger Petra Jonsson.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning