– Den här sortens data har vi haft tillgänglig i många år nu, men vi vill göra den ännu lättare att komma åt, säger Åsa Olsson som är enhetschef på kommunikationsavdelningen hos SCB.

Api:et gör det möjligt för externa användare att komma åt data i Statistikdatabasen via sina egna system. Det är möjligt att ställa spontana och återkommande frågor och få svar från Statistikdatabasens hela datalager. Enligt Åsa Olsson är api:et efterfrågat.

– I dagsläget levererar vi data som är beställd av andra myndigheter men nu kan de själva hämta de siffror de behöver på ett smidigare sätt. Api:et möjliggör också för utvecklare att enklare skapa exempelvis applikationer och tjänster som baseras på statistiken från databasen.

Media och journalister är också en viktig målgrupp. Deras uppgift är att förmedla myndighetens information vidare och därför tror Åsa Olsson att de kommer kunna dra nytta av att hämta data genom api:et.

Huvudsyftet är att göra det lättare att komma åt informationen i databasen, vilket också är något som ingår i myndighetens uppdrag.

– Med så få hinder som möjligt kommer vår statistik till större användning och förhoppningsvis blir också nyttan större. Det är det som är målet.

Den nya tekniken skapar även möjligheter för SCB internt, som förenklade och resurssnålare systemlösningar.

– För ovana användare är tröskeln att lära sig vår Statistikdatabas rätt hög. Api:et gör det enklare för oss att plocka ut vissa delar av statistiken och presentera på ett mer lättanvänt sätt, vilket betyder att vi inte behöver bygga så avancerade lösningar som vi har i dag, berättar hon.

Vilka tänkbara idéer kan det här api:et leda till?

– Api:et öppnar upp för kreativitet. Vår förhoppning är att vi ska delta i hackatons med den versionen som vi lanserar i höst, och att vi tillsammans med andra myndigheter på så vis kan nå ut till apputvecklare som vill använda vår data för att skapa nya, bra och användbara funktioner och tjänster. Saker som vi kanske inte ens kan föreställa oss i dag, säger Åsa Olsson.

Nästa version av SCB:s api planeras att släppas till hösten 2013.