När president Vaclav Havel arbetade med demokratiseringen i Tjeckien på 1990-talet engagerade han sig samtidigt för att främja demokrati i Burma, Kuba, Vitryssland och flera andra totalitära stater. Genom att ge en bild av Tjeckien som förkämpe för demokrati i världen hoppades han förankra de demokratiska idealen hemma.

På samma sätt kan man se president Dilma Rousseffs internationella engagemang för öppenhet. Öppenhetsportalen har tagit emot flera priser från bland annat FN och delegationer från olika länder besöker ofta Riksrevisionen för att se hur den fungerar.

När Brasilien och USA 2011 grundade Open Government Partnership fick de med sig ytterligare sex länder. Till det första ordinarie årsmötet i Brasilia i april 2012 hade ytterligare ett 50-tal, där­ibland Sverige, anmält sig för att bli medlemmar. Ministrar från Georgien, Tunisien och Libyen höll passionerade inlägg om öppenhetens betydelse för demokratisering och fattigdomsminskning.

– Den brasilianska statens kampanj för att visa att man är framstående i öppenhetsarbetet är en blandning av framgång och demagogi. Precis som många andra lagar kommer öppenhetslagen och lagen om tillgång till information bara att följas av vissa och bara till en del, berättar Gil Castello Branco på ­organisationen Contas Abertas (Öppna konton).

När vi sätter oss på Contas Abertas soldränkta kontor är det fullt ös inför att lagen om tillgång till information ska börja gälla om bara några dagar. Contas Abertas kommer att begära ut specifik information från 100 olika myndigheter för att se om de följer reglerna.

– Lagen är förstås i sig själv extremt viktig. Den kommer att leda till medvetenhet och nytt beteende inom byråkratin. Men kraven den ställer är enorma, så det kommer att bli förändringar steg för steg, säger Gil Castello Branco.

Organisationen Contas Abertas grundades av Gil Castello Branco och Carlos Blener Poeck Bendô, som då arbetade i kongressen. De var frustrerade över korruptionen, men hade en idé om hur de skulle kunna motarbeta den.

I början av 1990-talet fick ledamöterna i kongressen tillgång till Siafi för att själva kunna se hur pengarna användes. Redan 1991 gav en ledamot sitt lösenord till en journalist som grävde i den dåvarande presidentens utgifter. Journalisten hittade flera felaktiga betalningar, vilket bidrog till den korruptionsskandal som sedan gjorde att presidenten avgick.

När Gil Castello Branco och Carlos Blener Poeck Bendô lämnade kongressen tog de med sig ett par lösenord från ledamöter som gillade deras idé, och grundade Contas Abertas för att med hjälp av Siafi och den då alldeles nya öppenhetsportalen undersöka hur statens pengar används i detalj. Sedan dess är Contas Abertas en av de viktigaste organisationerna i arbetet med att avslöja korruption i Brasilien.

När öppenhetsportalen visade sig effektiv fanns det ingen anledning för staten att inte också ställa krav på delstater och kommuner. 2009 kompletterade man öppenhetslagen, som reglerar myndigheternas generella arbete mot korruption, med en radikal paragraf som specificerar att ”detaljerad information om budgetanvändningen och finansieringen görs tillgänglig i realtid i elektroniska medier.”

– Öppenhetslagen är dock bara delvis genomförd, och portalerna är inte tillräckligt bra för att samhället ska kunna använda dem som tänkt, ­säger Gil Castello Branco.

Gil Castellobranco hämtar några utskrifter om den stora följetongen i de brasilianska medierna 2012, korruptionsaffären kring företaget Delta Construções. Huvudanklagelsen är att Delta tack vare många och goda politiska kontakter på såväl delstatlig som federal nivå har vunnit upphandlingar för många miljarder kronor.

Contas Abertas fick i uppdrag av en tidning att undersöka hur mycket delstaterna köpt av företaget. En av deras utredare gick igenom de 27 delstaternas öppenhetsportaler. På 15 av dem kunde man söka på mottagare av utbetalningar och på tio av dessa hittade han att Delta under 2011 fått sammanlagt 520 miljoner reais (en real var då värd ungefär 3,8 kronor) för olika tjänster. Under 2012 hade sex av dessa upphandlat för ytterligare 19 miljoner reais.

Gil Castello Branco är upprörd när han visar listan. 12 av de 27 delstaterna följer inte lagen eftersom det är omöjligt att söka på mottagare av betalningar

Några dagar senare går vi in på öppenhetsportalen för det federala distriktet, där Brasilia ligger. Den är inte särskilt pedagogisk, men vi hittar snart länken till mottagare, söker på Delta och får snabbt fram att företaget i år har fått 27 525 000 reais för olika renhållningstjänster, samma siffra som Contas Abertas hittade. I mitten av juni förhördes guvernören om detta och förklarade att kontraktets skrevs av hans föregångare.

Fakta

1987: Den brasilianska statens
nya bokföringssystem Siafi sjösätts. Kongressledamöterna får inom något år tillgång till systemet för att kunna kontrollera statens utgifter.

1991: En kongressledamot lämnar sitt lösenord till Siafi till
en journalist, som upptäcker att dåvarande presidenten har gjort flera felaktiga utbetalningar.

2004: Delar av Siafi ­publiceras på webben ­under namnet Portal da Transparência, Öppenhetsportalen.

2009: Ett tillägg till öppenhets-
lagen tvingar staten, delstater, kommuner och offentliga myndigheter och företag att offentliggöra sina utgifter i realtid på egna öppenhetsportaler.

2011: Brasilien och USA bildar
Open Government Partnership. Lagen om tillgång till information antas av kongressen och av president Dilma Rousseff, och ­börjar gälla 16 maj 2012.

2012: Open Government Partnership
har sitt första ordinarie årsmöte i Brasilia. Mer än femtio länder och flera hundra organisationer deltar. Den brasilianska statens webbsida för öppna data lanseras.

Brasiliens webbplats med öppna data: 
dados.gov.br
Statens öppenhets­portal: 
portaldatransparencia.gov.br
Federala distriktets ­öppenhetsportal: 
transparencia.df.gov.br/