Lagarna som påverkar öppenheten

De två viktigaste lagarna i Brasilien som reglerar hur offentliga myndig­heter, stiftelser och företag ska tillgängliggöra information på webben är tillägget till öppenhetslagen från 2009 och lagen om tillgång till information från 2011.
Öppenhetslagen förklarar i artikel 48 att ”Öppenheten ska också förverkligas genom [...] att detaljerad information om budgetanvändningen och finansieringen görs tillgänglig i realtid i elektroniska medier som allmänheten har tillgång till.”

Lagen om tillgång till information förklarar i artikel 3 att myndigheterna ska ”iaktta publicering som generell princip och sekretess som undantag”, och i artikel 8 att myndigheterna för det första ska ”möjliggöra sparande av rapporter, såväl kalkylblad som text, i olika elektroniska format, inklusive öppna och icke-proprietära, för att underlätta analys av informationen”, och för det andra ”möjliggöra automatisk tillgång till informationen för externa system i öppna, strukturerade och maskinläsbara format”.

Fakta

1987: Den brasilianska statens
nya bokföringssystem Siafi sjösätts. Kongressledamöterna får inom något år tillgång till systemet för att kunna kontrollera statens utgifter.

1991: En kongressledamot lämnar sitt lösenord till Siafi till
en journalist, som upptäcker att dåvarande presidenten har gjort flera felaktiga utbetalningar.

2004: Delar av Siafi ­publiceras på webben ­under namnet Portal da Transparência, Öppenhetsportalen.

2009: Ett tillägg till öppenhets-
lagen tvingar staten, delstater, kommuner och offentliga myndigheter och företag att offentliggöra sina utgifter i realtid på egna öppenhetsportaler.

2011: Brasilien och USA bildar
Open Government Partnership. Lagen om tillgång till information antas av kongressen och av president Dilma Rousseff, och ­börjar gälla 16 maj 2012.

2012: Open Government Partnership
har sitt första ordinarie årsmöte i Brasilia. Mer än femtio länder och flera hundra organisationer deltar. Den brasilianska statens webbsida för öppna data lanseras.

Brasiliens webbplats med öppna data: 
dados.gov.br
Statens öppenhets­portal: 
portaldatransparencia.gov.br
Federala distriktets ­öppenhetsportal: 
transparencia.df.gov.br/